جهت دانلود جدیدترین پیشینه و مبانی نظری تحقیق و پایان نامه های دانشجویی که به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشند می توانید در زیر عنوان مربوطه را انتخاب و دریافت نمایید

پیشینه آشنایی با سبک هندی و احوال و آثار غنی کشمیری
پیشینه بررسی احوال و اندیشه ها و شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی روزگار غزالی و مولوی
پیشینه بررسی ادبیات و عناصر داستان و مکتب های ادبی
پیشینه بررسی شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی روزگار غزالی و حافظ
پیشینه ترکیب‌های فعلی و نحوه تشکیل آن و ساخت موضوعی
پیشینه چیستیِ حبّ عذری و معرفی شاعران عذری و برجسته ترین ویژگیهای حبّ عُذری
پیشینه دیالکتیک
پیشینه رمان تاریخی و عناصر داستان در ایران
پیشینه روشهای تصحیح نسخه خطی و داستان نویسی در هند
پیشینه زندگی نامه فضل الله بن روزبهان خنجی و سبک شناسی اثر مهمان نامه ی بخارا
پیشینه زندگی نامه و آثار شاعران نادر نادر پور و منوچهرآتشی
پیشینه شرح حال و دیوان لطف الله نیشابوری
پیشینه شرح حال و سبک شعر میرشمس‌الدین فقیر دهلوی
پیشینه شعر اعتراض و عوامل پیدایش و ظهور آن
پیشینه شعر فارسی و انواع سبک های شعری بعد از ظهور اسلام و وضع عمومی شعر فارسی در دوره صفویه
پیشینه کاووس در منابع هندی و قبل و بعد از اسلام
پیشینه گذری بر احوال خاقانی و سبک شعر در قرن ششم
پیشینه گذری بر تاریخ و شعر و ادبیات متعهد عرب و ایران
پیشینه نگاهی به عدالت و دادرسی وسیرتاریخی آن دراعصارومتون گذشته
پیشینه نماد و ویژگی های آن و نمادپردازی در اشعار