لیست جدیدترین پیشینه ها و مبانی نظری های تحقیق و پروژه های دانشجویی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش و دارای منابع معتبر آماده گردید

پیشینه اخلاق در سازمان ، تعریف تعهد سازمانی و استرس شغلی و عوامل مؤثر بر آن
پیشینه اوقات فراغت، یادگیری و نظریه های یادگیری و افت تحصیلی
پیشینه اهداف گزارشگری مالی وصورت جریان وجوه نقد
پیشینه حسابرسی و برنامه ریزی حسابرسی و تعریف بودجه و انواع بودجه
پیشینه روش های تامین مالی و منابع عمده آن
پیشینه ریسک و ورشکستگی و مفاهیم مربوط به آن
پیشینه سبک های تفکر و عوامل موثر تحول در سبک تفکر و نوآوری سازمانی
پیشینه سرمایه گذاری ، سود تقسیمی شرکتها وسیاستهای سود تقسیمی و جریان های نقدی
پیشینه سود حسابداری، روشهاو خط مشی های پرداخت و تئوریهای سود سهام
پیشینه کنترلهای داخلی ، قابلیت و ابزارهای دستیابی به کنترلهای داخلی و برنامه ریزی حسابرسی
پیشینه گونه‌شناسی اعتیاد اینترنتی و شاخصه‌های آن و هوش هیجانی و الگوهای آن
پیشینه محتوای کتاب های درسی و دید گاه های آن، اهداف آموزش علوم در دوره ابتدایی
پیشینه مدیریت سود، ابزارها و روش های مدیریت سود، مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی و مالیه رفتاری و مباحث مرتبط با آن
پیشینه مدیریت مشارکتی و خلاقیت و نظریه های آن
پیشینه مروری بر ادبیات سود و مدیریت سود و نظریه های علمی مرتبط با مدیریت سود
پیشینه معرفی الگوهای تدریس، روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس یادگیری در حد تسلط و عوامل مهم تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی
پیشینه مفاهیم و تعاریف عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی و رویکرد های آن
پیشینه مفهوم و ابعادکیفیت خدمات، کیفیت خدمات در آموزش و شناسایی عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی
پیشینه نظری اجمالی بر مدیریت و مدیریت آموزشی و تاریخچه آن در ایران و جهان، ارزیابی عملکرد و مدیریت زمان
پیشینه هزینه ها ، انواع دیدگاهها درباره رفتار هزینه و ساختار سرمایه و نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه