سری اول پیشینه و مبانی نظری تحقیق مربوطه به پایان نامه های ارشد آماده گردید
پیشینه و مبانی نظری تحقیق مفاهیم و روشهای اندازه گیری کیفیت سود و بازده سهام
پیشینه تحقیق مفهوم کارآیی، ارزیابی عملکرد و روش تحلیل پوششی داده‌ ها
پیشینه تحقیق مفهوم سازی رهبری معنوی و رضایت شغلی در محیط کاری
پیشینه تحقیق عملکرد سازمانی و الگو های کسب و کار
پیشینه تحقیق عملکرد بانک ها و معرفی کمیته بال
پیشینه تحقیق دیدگاه نظریه ی وابستگی منابع بر پایه ی ایزو ۹۰۰۰
پیشینه تحقیق جایگاه و ضرورت تحقیق و توسعه و نقش آن در رشد اقتصادی
پیشینه تحقیق تعهد سازمانی ، رضایت شغلی و غنی سازی شغلی
پیشینه تحقیق پیش بینی ورشکستگی و مدل های آن و کاربرد نسبت‌های مالی مدل فالمر و زمیجوسکی
پیشینه تحقیق برنامه ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک و برنامه ریزی نیروی انسانی
پیشینه تحقیق استرس و ارگونومی محیط کار