سری جدید پیشینه و مبانی نظری تحقیق و پایان نامه های دانشجویی به صورت فایل ورد و دارای منابع معتبر آماده گردید

پیشینه اصلاح دام و عوامل مؤثر بر زنده مانی
پیشینه انقلاب مصر از سقوط مبارک
پیشینه بیماری مزمن کلیوی و بررسی تغذیه ی بیماران همودیالیزی
پیشینه تماس چشمی و پردازش چهره و پردازش هیجانی در کودکان درخودمانده
پیشینه خصوصی سازی و کیفیت سود
پیشینه خوشه‌بندی در شبکه‌های حسگر بیسیم
پیشینه دیدگاه ها و نظریه های سیاست های تقسیم سود و مدیریت سود
پیشینه روابط ایران و چین
پیشینه زنان در رسانه و برنامه های تلویزیون
پیشینه زندگی نامه ، آثار واوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عصر زمخشری
پیشینه سرطان کولورکتال،معرفی روش متابونومیکس و کمومتریکس و مروری بر رزونانس مغناطیسی هسته
پیشینه شبکه های حسگر بیسیم و مسیریابی در شبکه و روش های انتشار اطلاعات
پیشینه شیوه های رفتاری امویان در عملیات روانی
پیشینه علل موثر در شکل گیری تقلب
پیشینه عوامل موثر بر قیمت سهام
پیشینه مالیات بر درآمد
پیشینه معرفی مدل های هسته ای و واکنش‌های هسته‌ای
پیشینه معماری شبکه روی تراشه و مسئله نگاشت در شبکه
پیشینه مفهوم گردشگری، توریسم و گردشگری جنگ
پیشینه هزینه های حسابرسی و نظریه های حاکمیت شرکتی