تحقیق و پروژه

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398

سری دهم بهترین مقاله و تحقیق و پروژه های دانشجویی که به صورت فایل ورد می باشد . تمامی مقاله و تحقیق ها دارای جدیدترین منابع دانشگاهی از پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشند . جهت دنلود مقاله و تحقیق ها بر روی لینک های زیر کلیک نمایید


 تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری
 پیشگیری جرائم قاچاق کالا و ارز
 پیش شرط های معاونت در جرم در ایران و لبنان
 پیش بینی نرخ ارز
 پیامدهای هوش سازمانی
 بهره وری
 برنامه ریزی استراتژیک و مدل های آن
 بررسی وکالت در سوگند
 بررسی تغییرات در مباحث شرعی قانون مجازات جدید
 بحران های منطقه ی آسیا- پاسیفیکپ
 اعمال حقوق بشر دوستانه در فلسطین
 نظریه های شادمانی
 اعتماد سازی در تجارت
 نظریه های جو سازمانی
 استرس در محیط کار
 نظریه صلح دموکراتیک کانت
 فرسودگی شغلی
 سیر تکامل بازاریابی
 حل اختلاف در عقود الکترونیک
 تعهد هویت

 • نظرات() 
 • سه شنبه 24 اردیبهشت 1398

  سری نهم بهترین مقاله و تحقیق و پروژه های دانشجویی که به صورت فایل ورد می باشد . تمامی مقاله و تحقیق ها دارای جدیدترین منابع دانشگاهی از پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشند . جهت دنلود مقاله و تحقیق ها بر روی لینک های زیر کلیک نمایید


   حقوق و تکالیف اصحاب دعوا بر اساس جلسه اول دادرسی
   حدود و آثار مترتب بر ضمان بیت المال
   جهت گیری هدف
   جو سازمانی
   جرم نبودن حوادث ورزشی
   جرم انگاری پولشویی در بین الملل
   جرم انگاری پولشویی در ایران
   جرایم علیه اموال متأثر ازجعل اسناد سجلی
   تئوریهای فرهنگ سازمانی
   توسعه ورزش
   توانمندسازی کارکنان
   توانمند سازی کارکنان
   تفکر استراتژیک
   تعارضات شکلی قوانین دیوان کیفری بین المللی با جمهوری اسلامی ایران
   تصویر سازمانی
   تصمیم‌گیری استراتژیک
   ترتیب اجرای حکم
   تربیت شهروندی
   تحول شناختی
   تجزیه طلبی در حقوق بین الملل

 • نظرات() 
 • سه شنبه 24 اردیبهشت 1398

  سری هشتم بهترین مقاله و تحقیق و پروژه های دانشجویی که به صورت فایل ورد می باشد . تمامی مقاله و تحقیق ها دارای جدیدترین منابع دانشگاهی از پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشند . جهت دنلود مقاله و تحقیق ها بر روی لینک های زیر کلیک نمایید


   رویکردهای رهبری تحول آفرین
   روش های جبران خسارت
   روش های تأمین مالی
   روش های اندازه گیری سرمایه فکری
   روانشناسی ورزشی
   روابط ایران و سوریه
   رضایت شغلی
   رضایت ارباب رجوع
   رسانه و اعتماد مخاطب
   رسانه
   رسانه
   دیدگاه های شادکامی
   دولت الکترونیک
   خودکارآمدی
   خصوصی سازی
   خبرگزاری ها
   خبر
   حمایت مالی ورزشی
   حلیت موسیقی و غناء و احکام آن
   حل و فصل اختلاف بیمه بین المللی

 • نظرات() 
 • سه شنبه 24 اردیبهشت 1398

  سری هفتم بهترین مقاله و تحقیق و پروژه های دانشجویی که به صورت فایل ورد می باشد . تمامی مقاله و تحقیق ها دارای جدیدترین منابع دانشگاهی از پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشند . جهت دنلود مقاله و تحقیق ها بر روی لینک های زیر کلیک نمایید


   شبکه ‏های اجتماعی و فیس بوک
   شادی از نظر قرآن
   سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی
   سیستم بانکداری نوین
   سیاست های اتحادیه اروپا و بالکان غربی
   سنجش هوش هیجانی
   سلامت سازمانی
   سلامت روان
   سرمایه فکری
   سرمایه فکری
   سرمایه انسانی
   سبک های تفکر
   سازگاری
   ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ‬‬‬ و اﻧﻮاع آن
   ریسک اعتباری
   رهبری موثق
   رهبری تحول گرا
   رهبری تحول آفرین
   رویکردهای هوش سازمانی
   رویکردهای فرسودگی شغلی

 • نظرات() 
 • سه شنبه 24 اردیبهشت 1398

  سری ششم بهترین مقاله و تحقیق و پروژه های دانشجویی که به صورت فایل ورد می باشد . تمامی مقاله و تحقیق ها دارای جدیدترین منابع دانشگاهی از پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشند . جهت دنلود مقاله و تحقیق ها بر روی لینک های زیر کلیک نمایید


   قرعه در فقه و حقوق موضوعه ایران
   قراردادهای بیع متقابل در بخش نفت و گاز
   فساد اداری
   فرهنگ کیفیت دانشگاهی
   فرسودگی شغلی
   فراشناخت
   عوامل مؤثر بر شادکامی
   عوامل موفقیت و شکست توسعه فناوری اطلاعات
   عوامل استرس شغلی
   عناصر تربیت اخلاقی در قرآن کریم
   علم دینی
   عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد
   عزت نفس و خودپنداره تحصیلی
   عدالت در اندیشه مطهری
   طلاق عاطفی
   طرح دعاوی مزاحمت در حقوق کامن لا
   ضمانت اجراهای واردات موازی در قانون ایران و عرصه جهانی
   صندوق سرمایه گذاری مشترک
   شروط متضمن عدم انتقال مالکیت
   شرط ضمن عقد

 • نظرات() 
 • سه شنبه 24 اردیبهشت 1398

  سری پنجم بهترین مقاله و تحقیق و پروژه های دانشجویی که به صورت فایل ورد می باشد . تمامی مقاله و تحقیق ها دارای جدیدترین منابع دانشگاهی از پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشند . جهت دنلود مقاله و تحقیق ها بر روی لینک های زیر کلیک نمایید


   مسیر شغلی
   مسئولیت آمر و مجری توقیف اموال
   مزیت رقابتی
   مرابحه در نظام بانکداری اسلامی
   مدیریت منابع انسانی
   مدیریت فرایند محور
   مدیریت دانش
   مدیریت ارتباط با مشتری
   مدل‌های اختلال اضطراب اجتماعی
   مدل های هوش معنوی
   مدل های تعالی سازمانی
   مدل های تاب آوری
   مدل های پذیرش تکنولوژی اطلاعات
   مدل های استرس شغلی
   مدل بلوغ قابلیت افراد(P-CMM)
   مداخله بشر دوستانه در جنگ های غیر بین المللی
   مبارزه با فساد اداری
   لغو مجازات اعدام
   کمک های بشر دوستانه در جنگ های داخلی
   قصد و خودکارآمدی کارآفرینانه

 • نظرات() 
 • سه شنبه 24 اردیبهشت 1398

  سری چهارم بهترین مقاله و تحقیق و پروژه های دانشجویی که به صورت فایل ورد می باشد . تمامی مقاله و تحقیق ها دارای جدیدترین منابع دانشگاهی از پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشند . جهت دنلود مقاله و تحقیق ها بر روی لینک های زیر کلیک نمایید


   نارسایی های مقررات تشدید مجازات
   اثر بخشی
   مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن
   اثر اکراه در قراردادها
   موانع کارآفرینی سازمانی
   اتوماسیون اداری
   مکتب رئالیسم
   موارد مجاز تیر اندازی توسط مامورین مسلح
   معنویت و سازمان
   مفهوم سرمایه اجتماعی
   معنویت در محیط کار
   معنویت و سازمان
   معامله اعضاء بدن انسان در حقوق انگلستان
   معامله اعضاء بدن در حقوق ایران
   مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل
   مصونیت نمایندگان دولت ها
   مسئولیت حمایت در مداخله بشر دوستانه
   مشارکت و نظریه های آن
   مسئولیت تضامنی در حقوق تجارت
   مسئولیت تضامنی در حقوق مدنی

 • نظرات() 
 • سه شنبه 24 اردیبهشت 1398

  سری سوم بهترین مقاله و تحقیق و پروژه های دانشجویی که به صورت فایل ورد می باشد . تمامی مقاله و تحقیق ها دارای جدیدترین منابع دانشگاهی از پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشند . جهت دنلود مقاله و تحقیق ها بر روی لینک های زیر کلیک نمایید


   نظریه رهبری تعامل گرا و تحول گرا
   استراتژی رقابتی
   نظریه بازنمایی هال
   ارزیابی عملکرد و خطاهای آن
   نظریات کیفیت زندگی کاری
   ارزیابی عملکرد
   نظریات جامعه شناسی رضایت شغلی
   ارزشیابی آموزشی کارکنان
   نظریات جامعه شناسی تحولات اجتماعی
   ارزش ویژه برند
   نظام قانونگذاری پادشاهی متحده بریتانیا
   ارزش اثباتی اقرار در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه
   نظام جبران خدمات
   ارتباطات انسانی
   نظام پارلمانی
   اخلاق مدیریتی
   نانو معماری
   اخلاق کار
   نام تجاری
   اختلال اضطراب اجتماعی

 • نظرات() 
 • سه شنبه 24 اردیبهشت 1398

  سری دوم بهترین مقاله و تحقیق و پروژه های دانشجویی که به صورت فایل ورد می باشد . تمامی مقاله و تحقیق ها دارای جدیدترین منابع دانشگاهی از پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشند . جهت دنلود مقاله و تحقیق ها بر روی لینک های زیر کلیک نمایید


   نقش رهبری تحولی در پیشبرد سازمان به سمت سازمان یادگیرنده
   امید از نظر اسلام
   ویژگی های فرهنگ سازمانی
   آموزش الکترونیکی
   نظریه ی سبک های یادگیری کلب
   امت در اندیشه فارابی
   ویژگی ها و ارکان شرط فاسخ
   آثار و احکام خاص ولایت
   نظریه های یادگیری خود تنظیمی
   امامت در اندیشه فارابی
   وصول طلب از شرکت تجاری
   انواع اعسار و دادرسی آن
   نظریه های عزت نفس
   الگوی یادگیری مبتنی بر پروژه
   نظریه های سلامت روانی
   اعتماد عمومی
   نظریه های ارتباطی
   اعتبارحقوقی قراردادارفاقی
   نظریه ها و مدل های مدیریت دانش
   استرس شغلی

 • نظرات() 
 • سه شنبه 24 اردیبهشت 1398

  سری اول بهترین مقاله و تحقیق و پروژه های دانشجویی که به صورت فایل ورد می باشد . تمامی مقاله و تحقیق ها دارای جدیدترین منابع دانشگاهی از پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشند . جهت دنلود مقاله و تحقیق ها بر روی لینک های زیر کلیک نمایید


   انگیزه کاری
   صادرات
   ورزش های پایه
   شهروندی سازمانی
   وجدان کاری
   انگیزش تحصیلی
   یادگیری سازمانی
   بازاریابی محصولات با تکنولوژی سطح بالا
   نیاز سنجی
   انگیزش پیشرفت تحصیلی
   هوش فرهنگی
   بازاریابی رابطه مند
   نور و ظلمت
   انسان با آفریده های خدا
   هوش سازمانی
   بازاریابی خدمات
   نقش زنان در انقلاب مصر
   امیدواری
   ویژگیهای دعوای رفع تصرف عدوانی
   بازارگرایی

 • نظرات() 

 • آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

  اَبر برچسبها


  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic