تحقیق و پروژه

سه شنبه 30 خرداد 1396

جهت دانلود جدیدترین پیشینه و مبانی نظری تحقیق و پایان نامه های دانشجویی که به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشند می توانید در زیر عنوان مربوطه را انتخاب و دریافت نمایید

پیشینه آشنایی با سبک هندی و احوال و آثار غنی کشمیری
پیشینه بررسی احوال و اندیشه ها و شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی روزگار غزالی و مولوی
پیشینه بررسی ادبیات و عناصر داستان و مکتب های ادبی
پیشینه بررسی شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی روزگار غزالی و حافظ
پیشینه ترکیب‌های فعلی و نحوه تشکیل آن و ساخت موضوعی
پیشینه چیستیِ حبّ عذری و معرفی شاعران عذری و برجسته ترین ویژگیهای حبّ عُذری
پیشینه دیالکتیک
پیشینه رمان تاریخی و عناصر داستان در ایران
پیشینه روشهای تصحیح نسخه خطی و داستان نویسی در هند
پیشینه زندگی نامه فضل الله بن روزبهان خنجی و سبک شناسی اثر مهمان نامه ی بخارا
پیشینه زندگی نامه و آثار شاعران نادر نادر پور و منوچهرآتشی
پیشینه شرح حال و دیوان لطف الله نیشابوری
پیشینه شرح حال و سبک شعر میرشمس‌الدین فقیر دهلوی
پیشینه شعر اعتراض و عوامل پیدایش و ظهور آن
پیشینه شعر فارسی و انواع سبک های شعری بعد از ظهور اسلام و وضع عمومی شعر فارسی در دوره صفویه
پیشینه کاووس در منابع هندی و قبل و بعد از اسلام
پیشینه گذری بر احوال خاقانی و سبک شعر در قرن ششم
پیشینه گذری بر تاریخ و شعر و ادبیات متعهد عرب و ایران
پیشینه نگاهی به عدالت و دادرسی وسیرتاریخی آن دراعصارومتون گذشته
پیشینه نماد و ویژگی های آن و نمادپردازی در اشعار • نظرات() 
 • سه شنبه 30 خرداد 1396

  پیشینه و مبانی نظری مقالات و تحقیق های دانشجویی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش به صورت فایل ورد آماده گردید

  پیشینه بررسی تاویل و زندگی نامه ناصر خسرو واصول باورهای اسماعیلیان
  پیشینه تامین منابع مالی و چهارچوب کلی روشهای مختلف تامین منابع مالی آموزش و پرورش
  پیشینه تعارض و دیدگاههای مختلف به تعارض و مذاکره به عنوان روشی موثر جهت حل تعارض
  پیشینه تعاریف و نظریه های سازمان و یادگیری و ضرورت یادگیری سازمانی
  پیشینه تعریف و مفهوم یادگیری سازمانی و سازمان یاد گیرنده و مؤلفه‌های اثربخشی سازمانی و موارد کاربرد آن‌ها
  پیشینه تعهد سازمانی ورضایت شغلی و ویژگی های شخصی موثر بر تعهد سازمانی
  پیشینه تکنیک‌ها و روش‌های بیان طنز در آثار نویسندگان
  پیشینه طبقه بندی هدفهای آموزشی و الگوی تدریس و تاریخچه و مفاهیم ارزشیابی
  پیشینه عملکرد مدارس هیات امنایی و نقش تئوری های سازمان و مد یریت در تفکر مد یریت هیات امنایی
  پیشینه عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی و روش تدریس و دیدگاه ساخت گرا، دیدگاه های مربوط به هوش معنوی و سلامت روان
  پیشینه عوامل مؤثر در فرسودگی شغلی و رضایت شغلی و روش مقابله با استرس شغلی
  پیشینه فلسفه عدد مقدس هفت نزدایرانیان و دین اسلام و اشعار عرفای سبک عراقی
  پیشینه کارآفرینی و مفاهیم و رویکردها و نظریه ها و مدل های آن
  پیشینه مفهوم آموزش و یادگیری و ارزیابی آموزشی و اهمیت آن
  پیشینه مفهوم مدیریت و مدیریت آموزشی و مدیریت زمان
  پیشینه مفهوم و الگوها و تکنیکهای نیازسنجی آموزشی و آشنایی با ساختار و وظایف کتابخانه ملی
  پیشینه مفهوم و دیدگاه های مختلف توانمندسازی و خلاقیت و تاریخچه مدیریت ومدیریت کیفیت فراگیر
  پیشینه مفهوم و عوامل موثر بر یادگیری سازمانی و جو سازمانی و توانمندسازی روان شناختی کارکنان
  پیشینه مفهوم و مدل های قابلیت جذب دانش و تسهیم دانش و بهبود کیفیت علمی
  پیشینه مفهوم هویت و مراحل شکل گیری هویت و نقش دانشگاه در شکل گیری هویت جوانان
 • نظرات() 
 • سه شنبه 30 خرداد 1396

  لیست جدیدترین پیشینه ها و مبانی نظری های تحقیق و پروژه های دانشجویی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش و دارای منابع معتبر آماده گردید

  پیشینه اخلاق در سازمان ، تعریف تعهد سازمانی و استرس شغلی و عوامل مؤثر بر آن
  پیشینه اوقات فراغت، یادگیری و نظریه های یادگیری و افت تحصیلی
  پیشینه اهداف گزارشگری مالی وصورت جریان وجوه نقد
  پیشینه حسابرسی و برنامه ریزی حسابرسی و تعریف بودجه و انواع بودجه
  پیشینه روش های تامین مالی و منابع عمده آن
  پیشینه ریسک و ورشکستگی و مفاهیم مربوط به آن
  پیشینه سبک های تفکر و عوامل موثر تحول در سبک تفکر و نوآوری سازمانی
  پیشینه سرمایه گذاری ، سود تقسیمی شرکتها وسیاستهای سود تقسیمی و جریان های نقدی
  پیشینه سود حسابداری، روشهاو خط مشی های پرداخت و تئوریهای سود سهام
  پیشینه کنترلهای داخلی ، قابلیت و ابزارهای دستیابی به کنترلهای داخلی و برنامه ریزی حسابرسی
  پیشینه گونه‌شناسی اعتیاد اینترنتی و شاخصه‌های آن و هوش هیجانی و الگوهای آن
  پیشینه محتوای کتاب های درسی و دید گاه های آن، اهداف آموزش علوم در دوره ابتدایی
  پیشینه مدیریت سود، ابزارها و روش های مدیریت سود، مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی و مالیه رفتاری و مباحث مرتبط با آن
  پیشینه مدیریت مشارکتی و خلاقیت و نظریه های آن
  پیشینه مروری بر ادبیات سود و مدیریت سود و نظریه های علمی مرتبط با مدیریت سود
  پیشینه معرفی الگوهای تدریس، روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس یادگیری در حد تسلط و عوامل مهم تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی
  پیشینه مفاهیم و تعاریف عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی و رویکرد های آن
  پیشینه مفهوم و ابعادکیفیت خدمات، کیفیت خدمات در آموزش و شناسایی عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی
  پیشینه نظری اجمالی بر مدیریت و مدیریت آموزشی و تاریخچه آن در ایران و جهان، ارزیابی عملکرد و مدیریت زمان
  پیشینه هزینه ها ، انواع دیدگاهها درباره رفتار هزینه و ساختار سرمایه و نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه • نظرات() 
 • سه شنبه 30 خرداد 1396

  جدیدترین پیشینه و مبانی نظری پایان نامه ها به صورت جامع و کامل و دارای منابع معتبر آماده گردید
  پیشینه ابزارهای هوش مصنوعی استفاده شده در شبیه سازی ها
  پیشینه ارزیابی عملکرد و ضرورت وجود و معیارهای ارزیابی متوازن
  پیشینه اقلام تعهدی سود حسابداری و ضریب پایداری آن و ضریب پایداری جریان نقدی
  پیشینه آزمون نرم‌افزار و زبان خاص دامنه
  پیشینه بایسته های اساسی نظریه رئالیسم تهاجمی و اوراسیاگرایی
  پیشینه برنامه ریزی منابع سازمانی ، یکپارچگی اطلاعات و هوش تجاری
  پیشینه تولید پودر شیر در صنعت و کاربرد آن و کاربرد آنزیم ترانس گلوتامیناز در صنایع غذایی
  پیشینه تئوری فلوتاسیون زغال
  پیشینه سیستم های نظارت چهره راننده و آشکارسازی چهره
  پیشینه شرایط تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و ژئوپلیتیکی کرد
  پیشینه صنعت جهانگردی و گردشگری حلال
  پیشینه کاربرد داده‌کاوی در مدیریت دانش مشتری
  پیشینه کاوش متن و ایده
  پیشینه مالکیت نهادی ، حاکمیت شرکتی و ورشکستگی و ومباحث مرتبط با آن
  پیشینه مبانی مفهوم شناسی ارزیابی عملکرد و کارت امتیازی متوازن
  پیشینه مفهوم نکاح و اقسام آن و ماهیت شروط ضمن عقد نکاح
  پیشینه میزان خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن
  پیشینه نسبت های مالی و گزارشگری مالی
  پیشینه نقش رسانه ها در شکل گیری جنبش های اجتماعی مصر
  پیشینه یادگیری و استعاره و آموزش و دیدگاه های مرتبط با آن • نظرات() 
 • سه شنبه 30 خرداد 1396

  سری جدید پیشینه و مبانی نظری تحقیق و پایان نامه های دانشجویی به صورت فایل ورد و دارای منابع معتبر آماده گردید

  پیشینه اصلاح دام و عوامل مؤثر بر زنده مانی
  پیشینه انقلاب مصر از سقوط مبارک
  پیشینه بیماری مزمن کلیوی و بررسی تغذیه ی بیماران همودیالیزی
  پیشینه تماس چشمی و پردازش چهره و پردازش هیجانی در کودکان درخودمانده
  پیشینه خصوصی سازی و کیفیت سود
  پیشینه خوشه‌بندی در شبکه‌های حسگر بیسیم
  پیشینه دیدگاه ها و نظریه های سیاست های تقسیم سود و مدیریت سود
  پیشینه روابط ایران و چین
  پیشینه زنان در رسانه و برنامه های تلویزیون
  پیشینه زندگی نامه ، آثار واوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عصر زمخشری
  پیشینه سرطان کولورکتال،معرفی روش متابونومیکس و کمومتریکس و مروری بر رزونانس مغناطیسی هسته
  پیشینه شبکه های حسگر بیسیم و مسیریابی در شبکه و روش های انتشار اطلاعات
  پیشینه شیوه های رفتاری امویان در عملیات روانی
  پیشینه علل موثر در شکل گیری تقلب
  پیشینه عوامل موثر بر قیمت سهام
  پیشینه مالیات بر درآمد
  پیشینه معرفی مدل های هسته ای و واکنش‌های هسته‌ای
  پیشینه معماری شبکه روی تراشه و مسئله نگاشت در شبکه
  پیشینه مفهوم گردشگری، توریسم و گردشگری جنگ
  پیشینه هزینه های حسابرسی و نظریه های حاکمیت شرکتی


 • نظرات() 
 • پنجشنبه 25 خرداد 1396

  پیشینه و مبانی نظری تحقیقات و پروژه های دانشجویی به صورت فایل ورد و دارای منابع معتبر آماده گردید
  مقاله نگرش ها ودیدگاه های زیست محیطی و سرمایه اجتماعی
  مقاله نظریه های روانشناسی، روان شناسی اجتماعی وجامعه شناسی درباره رضایت از زندگی
  مقاله نظریه ها و مدل های مشارکت
  مقاله نظریه سرمایه اجتماعی و تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی
  مقاله نظریات مربوط به رفتارهای بازیافت و مقالهات انجام شده
  مقاله نظریات کلاسیک و جدید پیامدهای فناوری های ارتباطی و نظریات جامعه شناسان پیرامون جامعه اطلاعاتی
  مقاله مفهوم، اصول، اهداف و ابعاد کشاورزی پایدار و کشاورزی زیستی
  مقاله مفهوم شکاف بیننسلی و اعتماد اجتماعی نزد نظریه پردازان اجتماعی
  مقاله مفهوم حقوق شهروندی و نظریه های آن
  مقاله مدلسازی سیستمهای منابع آب در سطح حوضه آبریز و مدیریت منابع آب
  مقاله صدقه ، تعاون و اهمیت صدقه و کمک به همنوع در جامعه ی اسلامی و نظریات اسلام و جامعه شناسان
  مقاله شهرک صنعتی و تئوری‌های توسعه و فعالیت های صنعتی
  مقاله دیدگاه جامعه شناسان درباره مقوله ی بدن
  مقاله چیستى سعادت و شقاوت حقیقى از نظر ابن سینا
  مقاله تعاون وهمکاری و کارکرد تعاون
  مقاله تاریخچه ، کاربرد آلیاژهای هوشمند SMA
  مقاله بررسی نظریه های جامعه شناختی و نظریه‌های روانشناسی و روان‌شناسی اجتماعی
  مقاله اینترنت یک ابزار تاثیر گذار بزرگراههای ارتباطی
  مقاله انجام شده بر سلامت روانی و جسمانی و رویکردهای نظری وتجربی درموردعوامل تأثیرگذار بر سلامت سالمندان
  مقاله انجام شده بر روی شکاف نسلی و فرهنگ سیاسی


 • نظرات() 
 • پنجشنبه 25 خرداد 1396

  سری اول پیشینه و مبانی نظری تحقیق مربوطه به پایان نامه های ارشد آماده گردید
  پیشینه و مبانی نظری تحقیق مفاهیم و روشهای اندازه گیری کیفیت سود و بازده سهام
  پیشینه تحقیق مفهوم کارآیی، ارزیابی عملکرد و روش تحلیل پوششی داده‌ ها
  پیشینه تحقیق مفهوم سازی رهبری معنوی و رضایت شغلی در محیط کاری
  پیشینه تحقیق عملکرد سازمانی و الگو های کسب و کار
  پیشینه تحقیق عملکرد بانک ها و معرفی کمیته بال
  پیشینه تحقیق دیدگاه نظریه ی وابستگی منابع بر پایه ی ایزو ۹۰۰۰
  پیشینه تحقیق جایگاه و ضرورت تحقیق و توسعه و نقش آن در رشد اقتصادی
  پیشینه تحقیق تعهد سازمانی ، رضایت شغلی و غنی سازی شغلی
  پیشینه تحقیق پیش بینی ورشکستگی و مدل های آن و کاربرد نسبت‌های مالی مدل فالمر و زمیجوسکی
  پیشینه تحقیق برنامه ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک و برنامه ریزی نیروی انسانی
  پیشینه تحقیق استرس و ارگونومی محیط کار


 • نظرات() 
 • یکشنبه 7 خرداد 1396

  پاورپوینت تأثیر آموزش هنر بر خلاقیت  شامل33  صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد تأثیر آموزش هنر بر خلاقیت  می باشدو دارای منابع معتبر میباشد

  تاثیر آموزش هنر بر خلاقیت کودکان

  برای گذر از عصراطلاعات و ورود به دنیای آینده می بایستی کودکان را توانمند ، خلاق ،ارتباط گر و مسلط به فناوریهای جدید روز تربیت کرد ،آن چنان که دارای انگیزش بالا بوده و از شوق زندگی کردن برخوردارباشند تا بتوانند در دنیای پررقابت و پیچیده آینده تاب تحمل داشته و موفق شوند.
  اگر کودکان ما برای آینده تربیت نشوند ، جوانان آینده ما در یک رقابت سخت دچار شکست شده وبا از دست دادن اعتماد به نفس خود به مشکلات روانی دچار خواهند شد و آنگاه ممکن است شاهد افتادن آنان در دام آسیب های اجتماعی باشیم و چه بسا در آینده با موجی از عارضه های روانی در سطح جامعه روبرو شویم .

  برای لحظه ای در گوشه ای بنشینیم و چشمان خود را ببندیم و به دنیایی که در آن زندگی می کنیم بیاندیشیم.
  سرعت و شتاب زندگی و پدید آمدن تحولات شگفت انگیز از ویژگیهای عصر حاضر است و هر لحظه اتفاقی جدید در حال وقوع است و این اتفاقات همچون حلقه های زنجیر به یکدیگر متصل بوده و از دل زمان خارج می شوند . تولید علم و دانش چنان سرعتی به خود گرفته است که بارانی از اطلاعات بر روی سر انسان ها فرو می ریزد .

  شبکه اینترنت که ریشه های گسترده فناوری اطلاعات را تشکیل می دهد با سرعتی شگفت انگیز به پیش می رود و هر نقطه ای از کره زمین را تحت سیطره خود در می آورد و هر لحظه مغز یک انسان را به هزاران انسان دیگر مرتبط می کند و بدین وسیله او را در میان سیلاب اطلاعات رها می سازد . اگر تا دو دهه پیش به آدمی می آموختند که چگونه به کسب اطلاعات و گردآوری آن بپردازد .اکنون در پی آنند که به انسان بیاموزند که چگونه سدی بسازد تا از یورش سهمگین اطلاعات خود را ایمن سازد و تنها از آن میزان اطلاعات که نیاز واقعی اوست بهره مند شود.

  امروزه نوزادان متولد می شوند تا بتوانند آینده را مدیریت کنند و این رسالت سنگین بر عهده ماست تا آنان را برای آن دوران آماده نماییم .

  دورانی که انسان باید علاوه بر زندگی در محیط در حال تغییر ، بتواند خلاقانه بیاندیشد و با ایجاد افکار نو به حل مشکلات بپردازد و با هنرمندی سکان کشتی زندگی خویش را در این دریای متلاطم به پیش ببرد .
  حال تصور کنید فردی ساعت ها در حال نقاشی کردن است و به دور از هیاهوی دنیای امروز ، در تخیل خود سیر می کند و گویی ذهن او در دریای آرام درون ، قلابی را رها ساخته و ساعت ها به دنبال یافتن چیزی تازه در دل این دریاست .در این میان ممکن است پرنده ذهن او به آسمان پرواز کند و در جستجوی خالق خویش به سیر و سیاحت بپردازد و یا در دل اعماق دریای وجود به جستجوی درون خود بپردازد و هر لحظه تجربه ای کسب کند و در این میان چه بسا اولین جرقه های خلاقیت پدیدار شده و زمینه ساز افکار نو گردد. هنر قادر است شرایطی را فراهم کند که آدمی بتواند به دور از هیاهو در میان زیباییها سیر کند و بدین وسیله به آرامش برسد و در کنار آن عمیق تر بیاندیشد.
  کودکان امروز، نیازمند هنرند تا در آینده با کمک آن بتوانند بهتر اندیشه نمایند.
  برای پی بردن به اهمیت هنر در بروز خلاقیت بهتر است تعریفی از خلاقیت داشته و سپس به بیان ویژگیهای فرد خلاق بپردازیم .[۱]

  تعریف خلاقیت

  بیان تعریفی جامع از خلاقیت کار سختی است و صاحبنظران تعاریف مختلفی ارائه کرده اند شاید ساده ترین تعریفی که بتوان از خلاقیت داشت عبارت است از : ” خلاقیت عبارت است از اینکه فردی فکری نو و متفاوت ارائه دهد .”

  “استیفن رابینز ” خلاقیت را به معنای توانایی ترکیب اندیشه ها و نظرات در یک روش منحصر به فرد با ایجاد پیوستگی بین آنان بیان می کند .

  ” گیلفورد ” دانشمند آمریکایی خلاقیت را با تفکر واگرا ( دست یافتن به رهیافت های جدید برای مسائل ) در مقابل تفکر همگرا ( دست یافتن به پاسخ ) مترادف دانسته است. افرادی که تفکر واگرا دارند در فکر و عمل خود با دیگران تفاوت دارند و از عرف و عادت دور شده و روش های خلاق و جدید را به کار می برند . برعکس کسانی که از این خصوصیت برخوردار نیستند تفکر همگرا دارند و در فکر و عمل خود از عرف و عادت پیروی می کنند .

  ویژگی های فرد خلاق

  مهم ترین ویژگیهای یک افراد خلاق به شرح زیر است :

  -انگیزه بالایی برای پیشرفت دارند

  آنها کنجکاو و جستجوگرند

  -در انجام کارها دارای پشتکار و انضباط هستند

  -انگیزه فراوانی برای کسب دانسته ها و تجربیات جدید دارند

  -شوق فراوان برای زندگی کردن دارند

  -زیباپسند بوده و علاقمند به آثار هنری هستند

  -می توانند بر روی دیگران بسیار تاثیر گذار باشند

  -دارای قوه تخیل (فعال ) بالایی هستند

  -میل به استقلال دارند و از اینکه همرنگ جامعه باشند می پرهیزند و در مواردی که دستورهایی بر خلاف میل و یا اعتقادات خود دریافت کنند به سرپیچی از آنها تمایل نشان می دهند

  -در زندگی کمتر جزیی نگر هستند

  -پیچیدگی در امور را بر سادگی ترجیح می دهند

  -روحیه ای طنزگونه دارند و از شوخ طبعی برخوردارند

  -تمایل به انجام کارهایی دارند که با ریسک توام است

  -افراد خلاق کارها را به خاطر لذت و رضایت بخشی انجام می دهند و کمتر تحت تاثیر عوامل بیرونی نظیر شهرت ، پول و یا تایید دیگران کار می کنند

  -گرایش به سادگی و ایجاد نظم دارند

  -در انجام تصمیم گیرها انعطاف پذیرند

  -مسائل پیچیده را به مسائل ساده ترجیح می دهند


  جهت دانلود متن کامل پاورپوینت تأثیر آموزش هنر بر خلاقیت کلیک نمایید

 • نظرات() 
 • یکشنبه 7 خرداد 1396

  پاورپوینت ترمه بافی یزد و دارایی بافی  شامل33 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد ترمه بافی یزد و دارایی بافی  می باشدو دارای منابع معتبر میباشد

  پیش گفتار

  صنایع دستی هنر سنتی و اصیل و مردمی می باشد که بیشتر جنبه کاربردی  دارد .

  هنری که از فطرت پاک وبی آلایش مردم نشات گرفته وازدیربازدرتمامی شئون زندگی مردم رسوخ وبه صورت اثر صورت اثری  تفکیک ناپذیردرآمده است.

  درمیان صنایع دستی،نساجی وبافت دارای اهمیت بسیار می باشد.به دلیل اینکه نقش تن پوش رابرای بشر  وازطرف  دیگر به منزله زیرانداز زندگی رابرای آدمی لطیف تروقابل تحمل تر سازد. فن نساجی بعنوان پوشاک ،بارزترین سمبل فرهنگی ومظهرقومی مهم ومشخص وسریع الانتقال ترین  نشانه فرهنگی وسلطه پذیری دروهله اول ازطریق انتقال پوشاک صورت می گیردو حتی می توان باتغییر پوشاک،یک جامعه ونوع زندگی آنها نیزدچاردگرگونی  نمود وتغییرات وتحولاتی درساختار زندگی اجتماعی آن جامعه ایجاد کرد. بانگرشی درتاریخ نساجی در جهان مشخص می شودکه ایران سهم عمده وغیر قابل انکاردرسیرتحول دستبافی داشته ودربسیاری ازادوارتاریخی یکه تازمیدان بوده ودرطول سالهاوسده هائی که ازعمراین«هنر-صنعت»می گذردبرخی ازنواهی کشورمان بدلایل  مختلفی ازجمله موقعیت جغرافیایی خاص خود،فعالتر بوده وشهرت بسیاری دراین زمینه کسب نموده اند. یکی ازاین مناطق استان یزد ،بخصوص شهرستان یزدمی باشدکه ازدیرزمان به بافت گونه های متفاوت منسوجات معروف ومشهور بوده است. بااین که تشریح وارزیابی این مسئله مستلزم زمان بسیاروتجسس فراوان بودوازعهده ما خارج می باشدبا این وجودبه سبب حساسیت موضوع وبخاطرسیرتحول این«هنر –صنعت»دریزد درطول زمان نسبتا طولانی نیازبه وجود چنین تحقیقی محسوس می باشد.

  بانظر به اهمیت فوق العاده ای که بافت پارچه درایران داردوباتوجه به وجودهزاران کارخانه مدرنواتوماتیک نساجی در دنیا هنوز در گوشه وکنار این سرزمین پهناورمردمانی هنردوست وهنرپرورباحداقل امکانات ونداشتن وسایل کافی به تولید پارچه های دستباف می پردازند که ازهنردستی بی نظیرمی باشد .لذاتصمیم به نگارش رساله ای درحدیک کار دانشجوئی گرفته وبه تکمیل آن پرداختم که فقط درحد یک تحقیق بوده سرپا عیب وایراد که امیدوارم با راهنماییهای اساتید گرامی درجهت رفع آن برآیم.


  مقدمه:

  انسان از ابتدا شیوه ها و روش هایی را کشف و از آنها جهت بهبود وضع زندگی خود استفاده نمود .

  همه مواد طیبعی در اختیارش بود چه آلی چه آنها که در روی زمین و چه آنها که در فاصله کمی در زیر سطح زمین وجود داشت .

  زمانی انسان نیز چون سایر جانوران پس از رفع نیاز های اساسی خود ، نسبت به انواع این مواد و خصوصیات هر یک از آنها بی اعتیا  بود اما این بی اعتنایی زیاد طول نمی کشد هیچ جانوری یافت نمی شود که تلاش وپیوسته چندین هزار ساله اش سبب شده باشد  که شیوه های شکار و یا وضع پناهگاه خود را بهتر ساخته باشد اما انسان با بقبه تفاوت داشته و شاید بارزترین جلوه پیرایش او  ایجاد نیاز پایدار به پیشرفت بوده که از همان آغاز هرگز سکونی در آن راه نیافته است.

  بدون شک انسان های اولیه که نیاز به خوردن و سیر شدن ، نیاز به پوشیدن و رهایی از سرما از آسیب هایی که به پوست بدن آنها  واردمی شود را حس کردند و در مقام حل آن براهند انسان اولیه به خاطر حساسیت در برابر عامل طبیعی مانند سرما و گرما مصون  ماندن از آنها نیاز به داشتن یک سر پناه را حس نمود واولین پناهگاه غارها و شکارها و شکاف کوهها بود پاو پس از کسب تجربه های اولیه  به فکر خانه سازی افتاد ودرکنار همین مسایل دریافت که وجود آسیب پذیر داشته و برای حفاظت از بدن خود در  برابرعواملی چون ابر ، خاک ،باران ، آفتاب ، گرما ، سرما ، احتیاج به تن پوش دارد تا در برابر آنها مصون بماند شاید فکر تهیه  لباس و فراتر از آن ، تن بافندگی به عنوان پوشاک وهم چنین زیر انداز برای هموار ساختن سطح زمین و رفاه بیشتر از همین جا آغاز  شده باشد ومی توانم ابتدایی ترین پوشاک بشر را ، پوست حیوانات شکاری او داشت که به عنوان زیر انداز هم مورد استفاده قرار گرفته است .اما اینکه اولین کسانی که به تهیه بافت پارچه اقدام نموده و در واقع مخترع بافندگی بودند در کجا زندگی کرده  و از چه نزاد و قومی بوده اند مشخص نیست و مدرک دقیقی که نشانگر این واقعیت باشد دردسترس نیست بااین وجود بعضی از محققان عقیده  دارند که اولین اشخاصی که که به بافتن پرداختند ساکنان بین انهرین بوده اند که اگر این ادعا صحت نداشته باشد باید به این مسئله توجه  داشت که ایران سهم سزایی  در پیش برد و ترقی فن بافندگی داشته و از این حیث  سر آمد کشورهای دیگر بوده است و هم  اکنون نیز در این زمینه فعالیت دارد. به طوریکه در بسیاری از قسمت های ایران پهناور شاهد رواج این هنر و صنعت وتنوع بسیار زیاد آن از نظر تولید ات می باشد .یکی از این مراکز یسیار مهم استان یزد می باشد چرا که مردم این استان از دیر باز به تولید انواع  پارچه های مرغوب از جمله زری بافی و مخمل و ترمه و غیره …..که  از بهترین پارچه شمار می رود و همیشه به اطراف و اکنان عالم صادر می شود  شهرت سزایی داشته اند . البته هر چند دست بافی در طریق سنتی چندین سالی است که دچار تنزل و رکود ناشی  از ورود ماشین های بافندگی شده است ولی هنوز هم در گوشه هایی از این استان بافندگان متعددی را می توان بافت که با دستگاههای سنتی به بافتن پارچه مشغول می باشد .

  در این رساله که (( تحقیقی پیرامون دستبافی در استان یزد )) می باشد صادقانه کوشیده ام تا به بررسی این مهم بپردازم این تحقیق شامل چندین بخش بوده که در آن تمدن  مرور تاریخچه مختصر دستبافی آشنایی با مواد اولیه ، ابزار و وسایل کار و سابقه تاریخی بافت یزد ، به معرض بافته های آن و وضعیت فعلی آنها پرداخته شده و در خاتمه مشکلات دستبافی و دستبافان این استان و چند پیشنهاد و راه حل جهت بهبود وضع موجود ذکر گردیده که امیدوارم مورد قبول و استقبال علاقه مندان به هنر های بومی و سنتی و پویندگان راه علم و تحقیق قرار گیرد .


    روش تولید پارچه های سنتی :

  نخستین روش تولید پارچهی دستباف عبارت بود از آویختن نخ های تار ازیک چوب افقی و آویزان کردن وزنه هایی در انتهای نخ ها   به منظور ایجاد کشش در داخل تار و عبور نخ و پودر به صورت یک بسته از لابه لای نخ های تار تا بافت پارچه انجام شود .


  جهت دانلود متن کامل پاورپوینت ترمه بافی یزد و دارایی بافی کلیک نمایید

 • نظرات() 
 • دوشنبه 1 خرداد 1396

  پاورپوینت روشهای بسته بندی مواد غذایی  شامل  12 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد روشهای بسته بندی مواد غذایی  می باشد

  تاریخچه بسته بندی

  در دوره  پیش از  صنعتی شدن جوامع ،  بسته بندی مواد و محصولات برای مدت های طولانی مورد استفاده قرار داده می شده است و از این روش برای نگهداری مواد و محصولات غذایی در  خانه  یا  حمل و نقل آنها از مزرعه یا محل تولید به  مغازه ها یا بازار های محلی استفاده می شده است.

  نمونه ای از این موارد بسته بندی غلات و آرد در کیسه یا ظرف های و جعبه های چوبی  و یا بسته بندی مواد روغنی در شیشه ها بوده است.منشا بسته بندی و کنسرو های مدرن روش های اولیه بسته بندی شامل استفاده از کاغذ موم ، چرم ، پوست و یاچوب پنبه بوده اند.

  فن آوری های مدرن بسته بندی از زمان  نیکولاس آپرت که یک قناد اهل کشور فرانسه بود  آغاز شدند.

  کنسرو

  ظروف آهنی در مقایسه با ظروف شکننده شیشه ای برای بسته بندی مواد غذایی مناسب می باشند . با استفاده از شیوه کنسرو کردن می توان محصولاتی مثل نخود یا سالمون کنسرو شده را به مناطقی  صادر نمود که مردم آن مناطق هرگز  پیش از آن از این  غذا ها نخورده بودند. در این شرایط ، هنوز هم فساد  مواد غذایی به سبب عملکرد   میکروارگانیسم های  فاسد کننده در سطح بالایی قرار دارد…

  شما با نظرات خود باعث دلگرمی اعضای سایت و راهبردی جهت رسیدن به مقصود اعضا ( قرار دادن مطالب روز دنیا که قبلا به فارسی ترجمه شده  ُ که دیگر نیازی به سایت های خارجی و ترجمه و مشکلات ناشی از آن نباشید ) می شوید با تشکر وسپاس فراوان ؟

  انجام بسته بندی در مواد غذایی  دارای چندین عملکرد مهم می باشد که از جمله می توان به محافظ از ماده غذایی حفظ ویژگی های حسی و ظاهری و کیفیت ماده غذایی و ارائه اطلاعات ماده غذایی به مصرف کننده می توان اشاره نمود. در این بخش به بررسی بسته بندیهای بیولوژیکی و بیان مسائل مهم مربوط به بسته بندی مواد غذایی پرداخته می شود. نقشی را که مواد بسته بندی کننده بیولوژیک در محافظت از کیفیت و ویژگی های حسی و ظاهری چندین گروه از مواد غذایی میتوانند بر عهده داشته باشند.علاوه بر جوانب ایمنی و حسی مربوط به مواد غذایی این نکته نیز به خوبی تشخیص داده شده است که در توسعه و انتخاب مواد بسته بندی بیولوژیکی مسائل  دیگری نیز به دقت و ملاحظه نیاز دارند.

  تعاریف بسته  بندی برای  مواد غذایی به طور معمول  بیشتر بسته  بندی  های   مواد  غذایی  درسه  گروه  یا بسته بندی اولیه ، ثانویه  و  ثالثیه قرار  داده  میشوند .

  مواد بستهبندی  کننده  اولیه ،   آن   دسته   از موادی هستند  که در تماس   مستقیم  با  مواد غذایی  قرار  دارند. عملکرد  و  نقش   این  مواد،   دربر گرفتن   ،  محافظت  کردن  و  تسهیل اموری چون   توزیع   و  نگهداری مواد  غذایی  همزمان  با رفع  نیازهای   مصرف  کننده  در رابطه با   ایمنی   و  شفافیت محصول  میباشند

  در  اغلب  موارد ، از بسته  بندی  ثانویه  برای محافظت  فیزیکی  از محصول  استفاده  گردیده  میشود . این  بسته بندی  ممکن  است  یک   جعبه    محافظ مواد  غذایی  یا یک  کیسه پلاستیکی در اطراف ماده غذایی باشد.

  بسته  بندیهای ثالثیه یا سوم با  بسته بندی ثانویه  در یک سیستم حمل و نقل بستهبندی  نهایی همراه گردیده میشود.


  جهت دانلود متن کامل پاورپوینت روشهای بسته بندی مواد غذایی کلیک نمایید

 • نظرات() 
 • دوشنبه 1 خرداد 1396

  پاورپوینت موسیقی از دیدگاه عرفانی  شامل  39 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد موسیقی از دیدگاه عرفانی  می باشد

  مقدمه

  سماع در عرفان و تصوف، پیش از آنکه اشکال متطور در نحله های گوناگون صوفیه پیدا کند، همواره در مسیر تاریخ مظهر و آینۀ باطنیات و احساسات بشر بوده است.

  از آن زمان که مخترع و مبدع علم موسیقی «فیثاغورث» حکیم یونانی (قرن ۵ ق.م) با آن صفای باطن و ضمیر پاک و ذهن روشن، جان خود را به عالم بالا عروج داد و نغمه های افلاک و اصوات حرکات کواکب را سماع کرد و بر اساس آن، علم الحان و ایقاع و موسیقی را ترتیب نهاد؛ تا این روزگار، موسیقی و سماع الحان و اشعار در مذاهب و ادیان و فرهنگ های گوناگون بشری، صور و اشکال متفاوتی داشته، بالتبع بر اساس مبانی و اصول سلوک عملی و عرفان نظری آنها تکامل یافته است.

  «یوحناکسیان» راهب شهیر مسیحی (قرن ۵ ه . م) در کتابی که به نام «النظم» تألیف کرد، در آن آداب محفل سماع رهبانیت را در قالب تازه ای مطرح ساخت. از آن زمان به بعد در مجلس سماع، گروهی راهب گرد هم جمع می شدند و شخصی خوش صدا به خواندن مزامیر و سرود های مقدس و اشعار مذهبی       می پرداخت. مزامیر به حسب حالات و مقتضیات و استعداد مستمعین با انتخاب معانی متفاوت خوانده    می شد و در اینگونه مجالس، دعا، حرکات بدنی صعقه و فریاد و اظهار تواجد سخت رواج داشت.

  تعیین دقیق زمان و شخص مبدع و مروّج اصلی سماع در تصوف اسلامی، امری دشوار به نظر می رسد، لیکن از مطالعه و بررسی تاریخ آن می توان عارف بزرگ و نامور «ذوالنون مصری» را که در اوایل قرن سوم هجری پر آوازه شد، از چهره های برجسته در ترویج و ابداع آداب اسماع بر شمرد. وی را یونانیان «لاتوپولیس»    می گفتند.

  در آن زمان، او با «فلیمون» قدیس دوستی و قرابت تام داشت. فلیمون کسی است که به پایه گذار دیرنشینی در عالم شرق و غرب معروف است. بدین روی، تلفیق و تطبیقی که ذوالنون از آداب رهبانیت و قسمتی از اسلام طرح کرد، ابداعی بود از وی با آمیزه هایی از دیانت مسیحی، و طبیعی است که وی با رویارویی فقیهان هم عصر خود مواجه گردد.

   

  موسیقی در اسلام

  در اسلام خواندن قرآن با صدای خفیف و بدون صوت در نماز تشریع شد و در غیر آن تلاوت آیات کلام الله با آهنگ خوش موسیقایی، همچون الحان عرب، تأکید و تصریح گردید. از این روی، تلاوت قرآن با آهنگ دلنشین ، روحبخش و حزین، مطابق الحان صحیح عربی به عنوان موسیقی اصیل در اسلام مورد تنصیص و توصیه از طرف رسول اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) قرار گرفت.

  در صدر اسلام بسیاری از مشرکان و اهل کتاب، تنها با شنیدن موسیقی و آهنگ جانفزای قرآن، ایمان آوردند. در روایات فریقین (شیعه و سنی) آمده که پیامبر گرامی فرمودند: همه انبیاء خوش صدا مبعوث شدند، و درباره خود فرمودند: «اوتیت مزما راً من مزامیر آل داود» یعنی به من مزماری از مزامیر داود داده شد، کنایه از اینکه من هم دارای صوت زیبا و لحن خوش داودی هستم چنانکه در جای دیگر فرمودند: چون مردم طاقت شنیدن صدای مرا ندارند، قرآن را به صوت نمی خوانم. درباره حضرت سجاد (ع) نقل است که وقتی قرآن می خواندند، سقایانی که از آنجا می گذشتند، چنان از صوت حضرت سجاد (ع) لذت می بردند که نه تنها سنگینی بار مشک ها را احساس نمی کردند، که گاه از فرط خوشی از هوش و حال می رفتند.

  در مرحله دوم، خواندن و سر دادن اذان، مدایح، قصاید و ذکر مصائب در همان دوران مرسوم گردید، چنانکه در روایت آمده که معصوم (ع) به نوحه خوان خوش صدایی فرمود: همان طور که بلدی بخوان.

  اما در اینگونه مجالس، هیچ رسمی خلاف اخلاق و ادب اسلام وجود نداشت. اگرتغییر انبساط و انقباضی در روح مستمع پدید می آمد، دل حرکت می کرد، اشک سرازیر می شد و آه و ناله بر مصائب شهدای صدر اسلام و سید الشهداء علیه السلام بلند بود ولی هرگز نهایتاً توأم با حرکات بدنی موزون یا مضطرب نبود. طبق سفارش نبوی، برخی که از فیض محروم می ماندند، به تباکی و اظهار حالت بکاء در می آمدند. وقار، متانت، سکون، توجه و اخلاص را شرط قبولی و کمال عبادات و اذکار و ادعیه می دانستند، در حالی که در آداب سماع، تواجد ریایی در حالات متظاهران به عرفان دیده می شود. لذا بزرگانی چون جنید بغدادی، بایزید بسطامی، قشیری و ابن عربی، این عمل را ناشایست می خواندند.

  از جمله بدعت ها در این مراسم که سخت مورد طعن و نکوهش بسیاری از عرفای حقیقی واقع شد، استفاده از آلات و سازهای موسیقی مانند: دفّ و نی بود که از آن به همراه آوازها و سرودهای خود بهره می گرفتند و ناپسندتر اینکه همراه با تلاوت و موسیقی قرآن به نواختن سازهایی پرداختند، چنانکه شبیه این کار در رهبانیت مسیحی با خواندن مزامیر کتاب مقدس انجام می گرفت و گروهی فریب خورده را بدین نهج ترغیب می کرد.

  خرقه پاره کردن، در اوج حالت جذبه و وجد نیز از آدابی بود که در رهبانیت مسیحی، ابتدا توسط دو کشیش به نام های «بوس و آنطون» بدعت نهاده شد. مطابق عقیده آنها، وقتی مستمع (واجد و مجذوب) به اوج وجد می رسد، به حرکت در می آید و با حرکات (موزون یا مضطرب)، عمامه یا ردایی که بر اوست بر زمین      می افکند، قوال آن را بر می دارد و دیگران برای گرفتن تکه ای از آن با قوال به کشمکش می پردازند؛ چون معتقدند خداوند به شخص واجد، عنایت فرموده و ردای او با برکت شده و دقیقاً این آداب با اختلاف اندکی در صوفیه مرسوم شد و البته مورد منع و نهی بزرگان عرفان واقع شد.

  این عربی در رسالۀ روح القدس – که به تفصیل خواهد آمد – این گروه از متظاهرین صوفیه را به شدت مورد طعن و نکوهش قرار می دهد سماعی که او مطرح می کند، خالی از هرگونه شائبه و آداب و رسوم است و بلکه تنها سماع حقیقی همان سماع کلام حق و قرآن کریم است.

  اکنون با ذکر این مقدمه به تبیین دیدگاه شیخ اکبر، محیی الدین ابن عربی می پردازیم.

  ۱-ظهور هستی با سماع کلام حق است.

  شیخ اکبر محیی الدین ابن عربی، دو باب مبسوط از کتاب فتوحات مکّیه را به سماع، و سه باب را به حالت وجد و تواجد و وجود، اختصاص داده و در دیگر آثار خود نیز اشاراتی نموده است. اینک گزاریشی از آراء او در این نوشته، طرح می گردد.

  این عربی معتقد است که مطابق آنچه از قرآن کریم و نصوص دینی دریافت می گردد، این نکته واضح است که همه چیز در این عالم، تسبیح گوی خداوند سبحان است. «و ان من شیء الا یسبح بحمده» و چون همه عالم در حرکاتی موزون و با فواصل و تناسب خاص با شوق عشق به سوی مقصدی معلوم، طیّ منازل       می کند «و کل فی فلک یسبحون» همه در فلکی شناورند، بدین روی، دارای نغمه های موزون می باشند و به تعبیر محیی الدین: جملگی ایقاع الهی و قول ربّانی ساز کرده اند که تنها اهل صفای دل و کشف و شهود، سامع و ناظر آن هستند.

    جهت دانلود متن کامل پاورپوینت موسیقی از دیدگاه عرفانی کلیک نمایید

 • نظرات() 

 • آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

  اَبر برچسبها


  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic