تحقیق و پروژه

سه شنبه 29 فروردین 1396

تحقیق پژوهش در عملیات  شامل  60 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد   پژوهش در عملیات  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

پژوهش در عملیات: مفاهیم، اصول و تاریخچه

این مقاله به تشریح مفاهیم و اصول پژوهش در عملیات می‌پردازد. تعاریف مختلفی از پژوهش در عملیات مطرح می‌شود و موضوع از جنبه علم بودن، هدف، ابزار، فنون، روش علمی، فعالیت‌ها و سایر ویژگی‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس پیدایش، تحول و توسعه پژوهش در عملیات در سه دوره زمانی قبل از جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی دوم، و پس از جنگ جهانی دوم شرح داده می‌شود. در پایان به حوزه‌های مرتبط با پژوهش در عملیات اشاره می‌شود.

۱- مقدمه

با وجود منابع علمی بیشمار در زمینه پژوهش در عملیات درصد ناچیزی از آ‌‌‌نان به مفاهیم، اصول و روش پژوهش این حوزه پرداخته‌‌‌اند. برخی از دلایل این نارسایی را باید در میان دلایل توسعه نیافتن روش پژوهش در علوم پایه و فنی و مهندسی جست. در این حال و از اوایل دهه ۷۰ به این طرف، هدف دوره‌های آموزشی پژوهش در عملیات که در قالب رشته‌های فنی و مهندسی مانند مهندسی صنایع، رشته‌های ریاضی کاربردی و بعضی از گرایشهای مدیریت تدوین شدند، خواسته یا نا‌خواسته تربیت متخصصینی بوده‌است که به توسعه روشها و مفاهیم ریاضی این حوزه بپردازند.

   این شرایط باعث مهجور ماندن جنبه کاربردی پژوهش در عملیات (که به خاطر آن توسعه یافته بود) شده‌ است. در ایران نیز که تقریباً هر رشته و حوزه علمی همین شرایط را داراست، وضعیت اشاره شده برای پژوهش در عملیات را بیش از سایر جاها تشدید نموده‌ است.

   علاوه بر این و با وجود کلاسهای متعدد پژوهش در عملیات در دانشگاههای ایران، دانشجویان کمتر با مفاهیم و مبانی آن آشنا شده و بدون هیچ هدف‌گذاری و برنامه‌‌ریزی برای تدوین دوره‌های آموزشی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در‌گیر مباحث ریاضی پژوهش در عملیات می‌گردند در حالی که هیچ دید مناسبی از وجوه مختلف پژوهش در عملیات ندارند.

 پژوهش در عملیات همانند فیل مولوی شده است که هر‌کس از آن درک و تصوری دارد که همه پژوهش در عملیات نیست. این موضوع از دو جهت قابل بررسی است. یکی آنکه شکل‌گیری هر نظام یا حوزه علمی از ابتدا به صورت کامل و مدون انجام نمی‌شود و در طول زمان به موازات پژوهشها، توسعه یافته و شکل می‌گیرد. این روند در هر حوزه علمی امری طبیعی است. اما این روند به هر حال به جایی می‌رسد که تصویر روشن و مشترکی در پیش روی پژوهشگران آن حوزه باز می‌نماید و به نظر می‌رسد پژوهش در عملیات این روند را طی نموده است. جهت دیگر این است که عدم آشنایی کامل با مبانی، مفاهیم و اصول پژوهش در عملیات و نگاه تک بعدی باعث درک و تصور متفاوت شده است. بعضی پژوهش در عملیات را روشهای بهینه‌سازی می‌دانند و برخی دیگر روشهای آن را به عنوان علم و فن آمار می‌شناسند. در این مقاله سعی می‌گردد که تا حد امکان ابهام‌های فوق بر‌طرف شود و تصویر روشنی از پژوهش در عملیات ارائه شود.

۲-کدام عبارت؟

   همانطور که در عنوان مقاله دیده می‌شود عبارت پژوهش در عملیات به جای عبارت هم‌‌ارز آن یعنی تحقیق عملیات (اصغر‌پور ۱۳۷۲)، تحقیق در عملیات (آریا‌‌نژاد ۱۳۷۱) و پژوهش عملیاتی (مهرگان ۱۳۷۸) بکار رفته است. وجود چند عبارت به ظاهر متفاوت ممکن است باعث پدید آمدن ابها‌‌ماتی برای خواننده گردد. آیا هر یک از این عبارات به حوزه‌ای خاص اشاره می‌کنند؟ آیا هر یک از این عبارات در یکی از رشته‌‌های دانشگاهی بکار می‌روند؟ آیا رویکرد، نگرش و نوع پرداختن به مطالب با عبارت بکار رفته ارتباطی دارد؟

   در جامعه علمی و دانشگاهی ایران بیشتر دو عبارت تحقیق در عملیات و پژوهش عملیاتی بکار می‌رود؛ تحقیق در عملیات در رشته‌های مهندسی صنایع و ریاضی با گرایش تحقیق در عملیات و پژوهش عملیاتی در رشته‌های مربوط به مدیریت. قبل از پرداختن به تعاریف، لازم است توضیحی در خصوص عبارات هم‌ارز اشاره شده ارائه شود.

   همانطور که در ادا‌مه نیز اشاره خواهد شد در سالهای جنگ جهانی دوم، تحقیق روی عملیات نظامی۱ از اهمیت و اولویت بالایی برخوردار بود. کاربرد این نوع تحقیق در عملیات غیر‌نظامی۲ باعث شکل‌‌گیری عبارت تحقیق در عملیات۳ شد.

   در بریتانیا این نوع تحقیق، تحقیق عملیاتی۴ نامیده می‌شود که در ایران با عبارت پژوهش عملیاتی ترجمه شده است. دو عبارت تحقیق در عملیات و پژوهش عملیاتی بصورت مترادف بکار می‌روند با این تفاوت که پژوهش عملیاتی در بریتانیا و بخش‌هایی از اروپا و تحقیق در عملیات در دیگر جاها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

   واژه عملیاتی در عبارت پژوهش عملیاتی همان نقش صفتی را که واژه‌های تاریخی، پیمایشی و تطبیقی در پژوهشهای تاریخی، پیمایشی و تطبیقی بعهده دارند را به ذهن می‌آورد بدین معنی که پژوهش عملیاتی یک نوع روش پژوهش است. اما همانطور که بعداً نیز شرح داده می‌شود تحلیل سیستم، علوم مدیریت و تصمیم‌گیری حوزه‌هایی هستند که با تحقیق در عملیات مقایسه می‌شوند. تحقیق در عملیات همانند هر‌یک از حوزه‌های تحلیل سیستم و علوم مدیریت دارای اهداف، تئوریها، مبانی و روشهایی است که آن را به چیزی بیش از یک روش پژوهش تبدیل می‌کند. همچنین عبارت پژوهش عملیاتی، آنچه که تحقیق در عملیات (یعنی تحقیق روی عملیات و نه نوعی تحقیق بنام عملیاتی) در نتیجه آن شکل گرفته است را بیان نمی‌دارد. این تفسیر با عبارت «research into» توسط استین هارد (ساعتی ۱۹۸۸) برای تعریف و توضیح تحقیق در عملیات بکار رفته‌است و  با تأکیدی که پولاک، راسکوپف و بارنت (۱۹۹۴) بر این مطلب می‌کنند همخوانی دارد. با توجه به توضیحات بالا، بنظر نویسنده عبارت تحقیق در عملیات مناسبتر از عبارت پژوهش عملیاتی می‌باشد. عبارت پژوهش در عملیات، فارسی‌تر از عبارت تحقیق در عملیات است و از این پس پژوهش در عملیات را به جای تحقیق در عملیات بکار می‌بریم.

۳- پژوهش در عملیات چیست؟

از اواسط دهه پنجاه به بعد تعاریف متعددی از پژوهش در عملیات توسط انجمن‌‌های تخصصی پژوهش در عملیات و نویسندگان ارائه شده‌است اما هنوز تعریف واحدی از آن وجود ندارد. در اینجا بعضی از تعاریف موجود ارائه شده و مورد تحلیل قرار می‌گیرند.

تعریف ۱ (انجمن پژوهش در عملیات بریتانیای کبیر (ویلکس ۱۹۸۰))

پژوهش در عملیات عبارتست از کاربرد روشهای علمی در مسائل پیچیده پدید آمده برای هدایت و مدیریت سیستم‌های بزرگ شامل انسان، ماشین، مواد و پول در صنعت، تجارت، دولت و دفاع. رویکرد متمایز پژوهش در عملیات، توسعه مدلی علمی از سیستم به همراه اندازه‌گیری عواملی مانند شانس و خطر برای پیشگویی و مقایسه پیامدهای تصمیمات، استرتژیها یا کنترلهای جانشین می‌باشد. هدف، کمک به مدیریت در تعیین سیاست‌ها و اقدامات به صورت علمی است.

تعریف ۲ (انجمن پژوهش در عملیات آمریکا (پولاک، راسکوپف و بارنت ۱۹۹۴، ۱))


جهت دانلود متن کامل تحقیق پژوهش در عملیات کلک نمایید

 • نظرات() 
 • سه شنبه 29 فروردین 1396

  پایان نامه بررسی رابطه بین استرس ، سخترویی و سردرد های میگرنی در دانشجویان شامل  82 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از  پایان نامه های جامع و کامل در مورد  بررسی رابطه بین استرس ، سخترویی و سردرد های میگرنی در دانشجویان می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

  چکیده

  در زمینه نقش عوامل خطر روانی و اجتماعی در ظهور بیماری میگرن، تعدادی از مطالعات از وجودارتباط مثبت بین سخت رویی، استرس س و بیماری میگرنی ( روانی فیزیولوژی) حمایت کرده اند.

  در پژوهش حاضر، ارتباط ط بین استرس ، ویژگی شخصیتی سخت رویی و بیماری میگرن مورد بررسی قرار گرفته است.البه در این زمینه نقش وضعیت تاهل و جنسیت افراد (دانشجویان)نیز بررسی شده است. برای این منظور،۱۶۷ نفر از دانشجویان در ۵ دانشگاه  ( رازی،آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، پیام نور،علمی و کاربردی و مرکز تربیت معلم ) به طور تصادفی انتخاب شدند.۶۷ نفر بیمار مبتلا به میگرن   ( ۳۷ زن ۳۰ مرد)   (۱۵زن متاهل و ۲۲ نفر مجرد و نیز ۱۲ مرد متاهل  و ۱۸ نفر مجرد) که به صورت نمونه در دسترس، و۱۰۰ نفر  افراد سالم”غیر میگرنی” شامل ( ۵۰ زن و ۵۰ مرد)،(۱۶ زن متاهل ،۳۴ نفر زن مجرد و نیز ۲۳ مرد متاهل و ۲۷ نفر مجرد )که به صورت طبقه ای نسبی(به صورت تصادفی) انتخاب شدند، و به پرسشنامه بررسی نگرش های فردی(سخت رویی)، پرسشنامه استرس (هلمز و راهه)و مقیاس اندازه گیری شدت درد پاسخ داده اند. بررسی نتایج نشان داد که بین استرس و سخت رویی، سخت رویی و میگرن،استرس و میگرن، سخت رویی و جنسیت، وضعیت تاهل و سخت رویی، مقایسه میزان افراد مبتلا و سالم، میزان سخت رویی در افراد سالم و بیمار،میزان تعهد، کنترل و چالش با جنسیت، میزان تعهد، کنترل چالش با وضعیت تاهل در افراد و مقایسه افراد سالم و بیمار در مؤلفه های کنترل،چالش و تعهد در افراد رابطه معنی داری به چشم می خورد. در حالیکه بالعکس بین سخت رویی،استرس، و سر دردهای میگرنی،استرس در زنان و مردان،استرس و جنسیت،میزان ابتلا به سر درد میگرنی در زنان و مردان،میزان ابتلا به سردرد میگرنی و جنسیت،میزان ابتلا به سر درد میگرنی و وضعیت تاهل، میزان استرس و وضعیت تاهل در افراد رابطه معنی داری به دست نیامد.

  ۱-۱ مقدمه

   برای سالهای متمادی، ارتباط بین تن و روان یکی از موضوعات بحث انگیز بین فلاسفه، پزشکان و روانشناسان بوده است. بطوریکه تا اویل قرن حاضر، بیشتر محققان بر این عقیده بوده اند که تن و روان دو مقوله کاملا مستقل و جدا از هم می باشند که بر اساس آن شناخت تن مربوط به حوزه پزشکی و شناخت روان مربوط به حوزه دین و فلسفه است. اعتقاد به دوگانگی تن و روان باعث شد تا پزشکان در سبب شناسی بیماریهای جسمی تنها به بررسی علل زیستی و فیزیولوژیکی بسنده کرده و امکان هر گونه تاثیر روانی و اجتمایی را در بروز و ظهور این بیماری نادیده بگیرند( گاتچل [۱]و همکاران، ۱۹۹۸) از ابتدای قرن حاضر به همراه با گسترش  حوزه های علوم پزشکی، پزشکان با دسته جدیدی از بیماریهای جسمی برخورد کردند که علی رغم داشتن علائم و نشانه های جسمی، علل زیستی و فیزیولوژیکی واضحی را در بروز آنها قابل شناسایی نبود. این مسئله محققان را بر آن داشت تا نقش سایر عوامل، بویژه عوامل روانی و اجتمایی را در بروز این بیماریها مورد توجه قرار دهند. از این زمان به بعد با نزدیک شدن در حوزه روانشناسی و پزشکی به هم گامهایی در جهت تاسیس یک رویکرد یکپارچه نگر و گشتالتی نسبت به دو بعد روانی و جسمی انسان برداشته شد. از این رو محققان زیادی تلاش کردند نقش عوامل روانشناختی را در بروز بیماریهای جسمانی آشکار سازند.

  این تلاشها عمدتا به بررسی اثرات استرس بر روی سلامتی و واکنشهای جسمی افراد در مواجهه با شرایط استرس زا معطوف  شده اند.

  در حال حاضر یکی از شایع ترین واکنشهای جسمی نسبت به استرس وجود بیماری میگرن است که اساسا دارای ماهیت روانی فیزیولوژیایی[۲] بوده و نقش عوامل روانشناختی بویژه استرس و ویژگیهای شخصیتی منفی مانند خشم، خصومت، پرخاشگری در ظهور آن روشن شده است.

  عامل استرس یا فشار روانی در ایجاد مشکلات جسمی و روانی نیز بسیار مؤثر است. بدیهی است که عامل فشار روانی در زندگی انسان معاصر اجتناب ناپذیر است، و حتی طبق گفته یک محقق سرشناس، فقدان کامل فشار روانی به مقوله مرگ انسان است. در سالهای اخیر بررسی های مفصلی درباره تاثیر فشار روانی بر ساختار روانی و جسمانی افراد انجام گرفته است. اثرات ناشی از فشار روانی عبارتند از: سردرد، دل درد، دردهای ماهیچه ای و خستگی های مفرط از لحاظ روانی نیز فشار روانی به اضطراب، تنش، خشم حساسیت و افسردگی منجر می شود( پاپا لیا[۳]، دپان[۴]، ای و همکاران، ۱۹۹۲)  (احدی و جمهری ۱۳۸۴).

    استرس خود به خود موجب ناتوانی جسمی یا بیماری           نمی شود،استرس باعث سردرد، افسردگی، اسکیزوفرنی اختلال های خواب و صدمات ورزشی یا هر نوع تظاهر سلامتی روانی یا جسمانی می شود.

    شواهد بسیار کمی وجود دارند که بیماری زایی استرس را نشان می دهند، ولی شواهد بسیاری مبتنی بر این که استرس می تواند بیماری های قبلی خود را وخیم تر ساخته و تشدید کند وجود دارند(جاستیس، ۱۹۸۵ به نقل از ملک زاده نقصانی،۱۳۷۹).

    تحقیقات نشان داده است افرادی که تحت شرایط استرس زا سالم باقی می مانند از نظر شیوه زندگی، حمایت های اجتماعی دریافت شده و نیز تیپ شخصیتی تفاوت های بارزی با افراد بیمار دارند.  تفاوت های فردی و شخصیت باعث می شوند، دو فرد در یک موقعیت یکسان را با دو شیوه کاملاً متفاوت مورد ارزیابی قرار دهند در نتیجه شرایط به وجود آمده ممکن است برای یکی استرس زا، اما برای دیگری مبارزه جویانه تلقی شود.

  شخصیت یک عامل مهم در ارتباط بین استرس و سلامتی است به گونه ای که نحوه ی ارزیابی افراد از موقعیت های استرس زای زندگی و نیز مکانیزم های مقابله ای که این افراد به کار می برند بستگی بسیار زیادی به ویژگی های شخصیت این افراد دارد.

  بعضی از ویژگی های شخصیتی مانند سخت رویی[۵] عزت نفس و خوش بینی مقابله موثر با استرس را تسهیل کرده و مانع بروز بیماری می شوند. تحقیقات در این زمینه حاکی از ارتباط مثبت ویژگی شخصیتی سخت رویی با سلامتی روانی و جسمی است(بیاض ۱۳۷۶، به نقل از ملک زاده نقصانی، ۱۳۷۹).

  این ویژگی شخصیتی از سه مولفه به هم وابسته کنترل[۶]  تعهد، و مبارزه جویی (چالش) تشکیل شده است که     می تواند به عنوان سپری در مقابل اثرات استرس مقاومت کرده و از اثرات مخرب آن بر سلامتی افراد جلوگیری کند(بیاضی، ۱۳۷۶)افرادی که از سخت رویی بالایی برخوردار هستند، به سادگی در برابر اعمال و رفتار خود احساس تعهد کرده و عقیده دارند که رویداد های زندگی قابل کنترل و پیش بینی است. بالاخره در تغییر در زندگی و نیاز به انطباق با آن را نوعی شانس و مبارزه جویی برای رشد بیشتر در زندگی در نظر می گیرند تا تهدیدی برای امنیت خود(فلورین[۷] و  همکاران، ۱۹۹۵).


  جهت دانلود متن کامل  پایان نامه بررسی رابطه بین استرس و سخترویی و سردرد های میگرنی در دانشجویان کلیک نمایید

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 17 فروردین 1396

  پرسشنامه نارسایی هیجانی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد نارسایی هیجانی بوده دارای 5  صفحه می باشد

  پرسشنامه نارسایی هیجانی

  پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو مخصوص کودکان و نوجوانان از نسخه اصلی پرسشنامه نارسایی هیجانی بزرگسالان گرفته شده و توسط ریف ، استروالد و نزوگت (۲۰۰۵) ساخته شده است. این پرسشنامه ۲۰ سوال دارد که با مقیاس لیکرت سه درجه ای (کاملا، تا حدودی و به هیچ وجه ) پاسخ داده می شود و سه عامل ناتوانی در شناسایی احساسات، ناتوانی در توصیف احساسات و سبک تفکر عینی را مورد ارزیابی قرار می دهد.

  ناتوانی در شناسایی احساسات: ۱، ۳، ۶، ۷، ۹، ۱۳، ۱۴  نمره این خرده مقیاس بین ۲۱-۷ می­باشد.

  ناتوانی در بیان احساسات: ۲، ۴، ۱۱، ۱۲، ۱۷  نمره این خرده مقیاس بین ۱۵-۵ می­باشد.

  سبک تفکر عینی: ۵، ۸، ۱۰، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۰  نمره این خرده مقیاس بین ۲۴-۸ می­باشد.

  در این مقیاس سؤال­های ۴، ۱۰، ۱۸ و ۱۹ به صورت معکوس نمره گذاری می­شود.

  پایایی و روایی

  روایی همزمان مقیاس نارسایی هیجانی بر حسب همبستگی بین زیرمقیاس­های این آزمون و مقیاس­های هوش هیجانی، بهزیستی روانشناختی و درماندگی روانشناختی بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمره آزمودنی­ها در مقیاس نارسایی هیجانی کل با هوش هیجانی (۰۰۱/۰ P<، ۸۰/۰-=r)، بهزیستی روانشناختی (۰۰۱/۰ P<، ۷۸/۰-=r) و درمانگی روانشناختی (۰۰۱/۰ P<، ۴۴/۰-=r)، همبستگی معنادار وجود دارد. ضرایب همبستگی بین زیرمقیاس­های نارسایی هیجانی و متغیرهای فوق نیز معنادار بود. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز وجود سه عامل دشواری در شناسایی احساسات، دشواری در توصیف احساسات و تفکر عینی را در سه نسخه فارسی مقیاس نارسایی هیجانی تأیید کردند (بشارت، ۲۰۰۷).

  ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس ۷۵/۰ بدست آمده است.ضریب همبستگی خرده مقیاس این آزمون با چک لیست نشانه های روانی از ۰۷/۰ تا ۴۸/۰ گزارش شده است. ابوالقاسمی، حرفتی و رضایی (۱۳۹۰) در پژوهشی همبستگی مقیاس نارسایی هیجانی را با مقیاس آزار روانی (۳۴/۰-=r) و غفلت روانی (۲۰/۰-=r) معنی دار بدست آوردند (۰۱/۰>p). پژوهشگر پایایی پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۸۳/۰ بدست آورده است.


  جهت دانلود متن کامل پرسشنامه نارسایی هیجانی کلیک نمایید

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 17 فروردین 1396

  پرسشنامه مقیاس مهارت های اجتماعی ماتسون به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد مقیاس مهارت های اجتماعی ماتسون بوده دارای  5  صفحه می باشد

  پرسشنامه مقیاس مهارت های اجتماعی ماتسون[۱]

  مقیاس سنجش مهارت های اجتماعی ماتسون که توسط ماتسون و همکاران در سال ۱۹۸۳ برای سنجش مهارت های اجتماعی افراد ۴ تا ۱۸ سال تدوین گردیده است. این مقیاس دارای ۵۴ عبارت است که مهارت های اجتماعی کودکان را توصیف می کنند. پاسخها براساس یک شاخص پنج درجه ای از نوع مقیاس لیکرت با دامنه ی نمره ی ۱ (هیچوقت) تا ۵ (همیشه) نمره گذاری می شوند. برای این مقیاس، پنج مؤلفه یا خرده مقیاس فرعی به شرح زیر تدوین شده است:

  عامل نخست عبارت است از مهارت اجتماعی مناسب [۲] که رفتارهای اجتماعی از قبیل داشتن ارتباط دیداری با دیگران، مؤدب بودن و اشتیاق به تعامل با دیگران به صورتی مفید و موثر را در بر می گیرد. این عامل شامل ۱۸ عبارت که شامل گویه های ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۶، ۲۰، ۲۳، ۲۴، ۳۱، ۳۲، ۳۴، ۴۰، ۴۳، ۴۴، ۴۶، ۵۰، ۵۵، ۵۶، ۵۹، می باشد.

  عامل دوم رفتار اجتماعی نامناسب[۳] است که رفتارهایی مانند دروغ گفتن، کتک کاری، خرده گرفتن از دیگران، ایجاد صداهای نابهنجار و ناراحت کننده و زیر قول زدن را شامل می شود. این عامل شامل ۱۱ عبارت که شامل گویه های ۶، ۷، ۱۵، ۱۹، ۲۱، ۳۰، ۳۹، ۴۱، ۵۴، ۵۷، ۵۸، می باشد.

  عامل سوم تکانشی عمل کردن[۴] و سرکش بودن است که رفتارهایی از قبیل به آسانی عصبانی شدن، یک دندگی و لجبازی را در بر دارد. این مقیاس شامل ۱۲ عبارت که شامل گویه های ۲، ۳ ، ۴، ۵، ۸، ۱۱، ۱۴، ۲۲، ۲۹، ۳۵، ۳۷، ۵۳، می باشد.

  عامل چهارم، اطمینان زیاد[۵] به خود داشتن است و در بر دارنده ی رفتارهای به خود نازیدن و به دیگران پز دادن، تظاهر به دانستن همه چیز و خود را برتر از دیگران دیدن است. این عامل شامل ۶ عبارت که شامل گویه های۱۸، ۳۳، ۳۶، ۴۵، ۵۱، ۶۰ می باشد.

  عامل پنجم رابطه با همسالان است که در بردارنده ی تنهایی و حسادت می باشد (ماتسون و همکاران، ۱۹۸۳؛ به نقل از یوسفی و خیر،۱۳۸۱). این عامل شامل ۹ عبارت که شامل گویه های ۱۰، ۲۵، ۲۶، ۲۸، ۳۸، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۳ می باشد.

  روایی و پایایی:

  برای تعیین روایی سازه مقیاس مهارت های اجتماعی ، روش آماری تحلیل عوامل بکار گرفته شد . تحلیل عوامل ابتدا با استفاده از شیوه مولفه های اصلی صورت گرفت . مقدار ضریب kmo برابر با ۸۳/۰ بود و بیانگر کفایت نمونه آزمودنی به منطور انجام تحلیلی عاملی می باشد . همچنین ، مقدار آزمون کرویت بارتلت برابر با ۲۹۸/۱۰۴۳۳ و در سطح ۰۰۰۰۰۱/۰ p= معنی دار بود . سپس با توجه به نمو دار اسکری و استفاده از روش چرخش واریماکس ، ۵ عامل بدست آمد . به منظور وضوح بیشتر و بررسی میزان پژوهش حاضر در بحث از نتایج آماری و عوامل بدست آمده در مقیاس سنجش مهارتهای اجتماعی ، نوعی مقایسه با پژوهش بنیانگزاران این مقیاس و ارایه دهندگان جزییات مفصل در باب روایی سنجی محتوای مقیاس یعنی ماتسون و همکاران ( ۱۹۸۳) به عمل خواهد آمد. عامل اول : ضریب عاملی آنها بین ۳۴/۰ تا ۷۱/۰ بود . مقدار ارزش ویژه (آیکن) این عامل ، برابر با ۸۱/۸ بدست آمد . عامل دوم: ضریب عاملی آنها در دامنه ای از ۳۹/۰ تا ۵۵/۰ قرار داشتند . مقدار ارزش ویژه این عامل برابر با ۶۸/۵ بود . عامل سوم : ضریب عاملی آنها در دامنه ای از ۳۵/۰ تا ۶۲/۰ بود مقدار ارزش ویژه این عامل برابر با ۵۵/۲بود. عامل چهارم: ضریب عاملی آنها در دامنه ای از۴۳/۰ تا ۷۰/ بود مقدار ارزش ویژه این عامل برابر با۲۰/۲ بود . عامل پنجم: ضریب عاملی آنها در دامنه ای از ۳۲/۰ تا ۶۲/ بود.


  جهت دانلود متن کامل پرسشنامه مقیاس مهارت های اجتماعی ماتسون کلیک نمایید

 • نظرات() 
 • سه شنبه 8 فروردین 1396

  مقاله تاریخچه مصر شامل   16 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد  تاریخچه مصر  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

  تاریخچه مصر

  یكی از مهمترین تمدن‌ها و در نتیجه معماری واردی نیل است. جردن نویسنده انگلیسی: داستان زندگی مدرن زمانی آغاز شد كه یونان پا به صحنه تاریخ می‌گذارد و برای 30 قرن صنعتگران مصری پیكره‌ها را حكاكی كردند.

  از  كناره رود نیل تا سودان امروزی را مصر می‌نامیدند. ساكنین مصر شامل:

  منطقه شمالی: مصر سفلی، چوپانی، چادرنشینی، مرده‌ها را در خارج خانه در خاك دفن می‌كردند.

  منطقه جنوبی: مصر علیا، كشاورزی، محل سكونت ثابت، مرده‌ها را داخل محل سكونتشان دفن می‌كردند.

  پادشاهی مصر

  تمدن مصر جزء خامدترین و محافظه‌كارترین تمدن‌های روی زمین شناخته شده است. به گفته افلاطون، مصر در مدت 10000 سال تغییر نیافتند، گرچه ….

  تاریخ مصر:

  ا. تاریخ مستند و رسمی     2. پادشاهی كهن

  پادشاهی میانه 4. پادشاهی جدید

  پادشاهی متاخر 6. هجوم اسكندر مقدونی

  سلسله بطالسه 8. مصرف تحت حكومت رومیان

  حكومت بیزانس 10. از آن پس دوره اسلامی

  پادشاهی كهن

  از سلسله‌ی 1 آغاز و با انقراض سلسله‌ی ششم پایان یافت.

  فرعون از همه‌ی پادشاهان برتر بود و دارای نقشی غیرقابل انكار در هنر است.

  حدود سه هزار سال پیش:

  مصر سفلی

  به  دست پادشاهی به نام نارمر اتحاد یافت (پیشگام دوره‌ای از ابهت در آثار معماری مصر)

  مصر علیا

  لوح تشریفاتی نارمر

  به افتخار پیروزیش بر مصر سفلی.

  نخستین تصویر از شخصی با هویت تاریخی

  متعلق به شهر هیراكونپولیس

  مصطبه

  این مقابر امتیاز معدودی خاص از درباریان بود.

  ویژگی‌های مصطبه:

  سكوی بلند و مستطیل شكل

  دیواره‌های پرشیب و مفروش

  محوطه تدفین در عمق زیاد در زمین

  هرم پله‌ای زوسر (جوسر)

  در دوره‌ی سلسله‌ی سوم

  نخستین و مشهورترین مقبره عظیم پادشاهی

  شهر سقاره یا گورستان ممفیس

  ساخت آن 30 سال طول كشید.

  61 متر ارتفاع، دارای 6 مصطبه به تدریج كوچك شده با ارتفاعی یكسان، با زاویه دید 72 درجه.

  شبیه‌ زیگورات‌های چغازنبیل

  زیگورات‌ها (معبد)           مصطبه‌ها (مقبره)

  كاركرد دوگانه مقبره زوسر:

  حفاظت از مومیایی و اشیاء مدفون

  تجسم قدرت مطلق و صلابت خویش

  ایم حوتب

  نخستین هنرمند كه نامش در تاریخ ضبط شده است.

  اهرام ثلاثه

  جزء عجایب هفت گانه

  حدود 270. ق.م.

  جیزه

  مظهر پایداری ابدی در مزوفنون.

  هر سه هرم به شیوه‌ی مالوف دارای سطح جانبی صاف‌اند كه در اصل با غلافی از سنگ تراشیده و یك دست پوشیده شده بود.


  جهت دانلود متن کامل مقاله تاریخچه مصر کلیک نمایید

 • نظرات() 
 • سه شنبه 8 فروردین 1396

  مقاله تخت سلیمان شامل  52  صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد  تخت سلیمان  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

  استان آذربایجان غربی

  این استان براساس آخرین تقسیمات كشوری 12 شهرسان ،28 بخش،22 شهر، 103 دهستان و 3227 آبادی دارای سكنه دارد و مركز آن شهر تاریخی ارومیه است. شهرستان های استان آذربایجان غربی عبارتند از ارومیه، بوكان، پیرانشهر، تكاب، خوی، سردشت، سلماس، شاهین دژ، ماكو، مهاباد و میاندوآب و نقده.

  شهرستان تكاب

  شهرستان تكاب باوجــود آثار باستانی ، منابع طبیعی و معدنی در اطراف آن ، یكی از محروم ترین شهرهای استان آذربایجان غربی است . صنعت در این شهر رونق چندانی نیافته و اقتصاد آن وابسته به كشاورزی و دامداری اغلب سنتی می باشد. همه ساله صدها نفر از نقاط مختلف دنیا از آثار باستانی این شهر به خصوص تخت سلیمان بازدید میكنند. از مناطق دیدنی این شهر كوه زندان ، آبشار قینرجه ، آبهای گرم ، چمن متحرك و .. می باشد.

  كوه بلقیس در نزدیكی تكاب یكی از زیباترین مكانهای گردشی و تفریحی است و در تابستان از آب و هوای بسیار خوبی برخوردار است.

   

  تخت سلیمان

  موقعیت مکانی

  این اثر در جنوب شرقی استان آذربایجان غربی واقع در 43 کیلو متری شهرستان تکاب قرار داد و فاصله آن از تهران تقریبا 500 کیلومتر است که میتوانید در 6 ساعت از تهران به این مکان سفر کرد .

  تخت سلیمان یكی یا آتشكده آذر گشنسب (به معنی اسب نر)‌ در تكاب آذربایجان، یكی از بزرگترین آتشكده‌ها و مورد احترام همه بوده است. گفته شده است كه در هنگام تاجگذاری و جنگ پیاده از تیسفون به آنجا می‌رفته‌اند.

  در آنجا بركه‌ای است كه آب بطور طبیعی در آن می‌جوشد. آن گونه كه یاقوت می‌گوید: «آب دئماً بوسیله هفت نهر از آن بیرون می‌آید و هفت آسیاب را می‌گردانده است» اكنون این چشمه بصورت خم ژرف در آمده در سوبات بجای مانده نشان می‌دهد كه حدوداً هزار سال است كه آب آن روان است. آتشكده، فضای گنبدداری است كه در جلوی آن ایوان بوده و نیز دروازه عمومی و خصوصی برای ورود به آن داشته است. در كنار آن ایوان خسرو یا محل تاج‌گذاری خسرو قرار داشته است. این فضا بعداً در دوره هلاكو بازسازی و درون آن كاشیكاری شده است كه شاید اقامتگاه تابستانی او بوده است. در سمت چپ آتشكده یك مدرسه و در پشت آتشكده، رصدخانه و در كنار آن جایی برای نیایش به مرور زمان ویران شده است. این بنا را می‌توان یك مجموعه كامل و یكی از الگوهای همه مجتع‌های ساختمانی كه بعدها در ایران ساخته شده است، دانست.

  ساختمان‌های تخت سلیمان از شیوه پارتی بجای مانده بود. یك ارسن از ساختمان‌ها گرداگرد آتشكده آذرگشنسب كه پیش از اسلام جایگاه بسیار ارزشمندی بود، تشكیل یافته بود. پس از اسلام ایلخانان مغول دوباره به آن توجه كردند (674 ه‍.ق). با بهره‌گیری از ویژگی‌های بومی آنها، بویژه چشمه جوشان آن یك كاخ تابستانی در آن ساختند. همچنین تالار خسرو (جایگاه تاجگذاری خسرو پرویز) را كه با سنگ لاشه ساخته شده بود، كاشیكاری كردند. بازمانده آن در مرز ایوان هنوز یافت می‌شود.

  هنگامی كه اعراب  مسلمان، به نخستین پایتخت هخامنشیان وارد شدند، از دیدن بنایی سنگی و هرمی شكل كه با قطعه سنگ های سفید آهكی برپا شده بود، حیرت كردند. آنان ساخت این بنا را كه به مقبره ای با شكوه می‌مانست، از قدرت بشر خارج می دانستند.

  از همان سال های نخستین حضور اسلام در ایران بود كه آرامگاه ساخته شده در دشت مرغاب به گور سلیمان نبی معروف شد. بی شك سلیمان می توانست با كمك دیوان، سازه ای با ویژگی های آرامگاه  مرغاب بنا كند.

  مدت درازی از زمان كشف هویت واقعی گور سلیمان یا گور مادر  سلیمان نمی گذرد. پژوهش های 200 سال اخیر نشان داده است كه آن چه در دشت مرغابی  یا جلگه پاسارگاد مشهد مادر سیلمان معروف است، آرامگاه كوروش پادشاه انسان‌دوست و انسان‌پرور هخامنشی است.

  «مردمان بعد از اسلام بسیاری از ساختمان های مهم و عظیم سنگی كه ساخت آنها را از  عهده بشر خارج دانسته، از زمان و بانی ساخت آنها بی اطلاع بودند، به سلیمان   نسبت داده اند. تصورشان این بود كه چون دیوان گوش به فرمان وی بودند، برای  او كاخ ها و عمارت های عظیم سنگی می ساختند. آرامگاه ساخته شده در دشت مرغاب معروف به گور سلیمان و بنای مرتفع سنگی ساخته شده بر بلندای تپه ای واقع در این دشت، موسوم به تخت سلیمان از جمله این بناها محسوب می شوند. اسم گذاری خرابه های قصر اشكانیان در آذربایجان غربی به تخت سلیمان نیز از همین تفكر نشات می گیرد.»

  آرامگاه كوروش اولین بنایی است كه در بدو ورود به محوطه تاریخی پاسارگاد با آن  رو به رو می شویم. بنایی سنگی كه به صورت هرمی شكل ساخته شده است. شش ردیف پلكان مرتفع بازدید كننده را از سطح دشت به اتاقك بالایی سازه راهنمایی می كنند.

  سنگ های تشكیل دهنده بنا بدون ملات و با استفاده از بست های آهنی به صورت دم چلچله ای، روی یكدیگر قرار گرفته اند. اما پاسارگاد تنها به یك بنا یا محوطه خاص محدود نمی شود. از زمانی كه پاسارگاد به عنوان محوطه ای تاریخی شناسایی و حصاركشی شد یعنی از اوایل دهه پنجاه شمسی، مجموعه ای از آثار هخامنشی تا اسلامی، در این حوزه، شناسایی  شده و جملگی تحت حفاظت و مرمت قرار گرفتند.


  جهت دانلود متن کامل مقاله تخت سلیمان کلیک نمایید

 • نظرات() 

 • آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

  اَبر برچسبها


  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic