پایان نامه بررسی رابطه بین استرس ، سخترویی و سردرد های میگرنی در دانشجویان شامل  82 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از  پایان نامه های جامع و کامل در مورد  بررسی رابطه بین استرس ، سخترویی و سردرد های میگرنی در دانشجویان می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

در زمینه نقش عوامل خطر روانی و اجتماعی در ظهور بیماری میگرن، تعدادی از مطالعات از وجودارتباط مثبت بین سخت رویی، استرس س و بیماری میگرنی ( روانی فیزیولوژی) حمایت کرده اند.

در پژوهش حاضر، ارتباط ط بین استرس ، ویژگی شخصیتی سخت رویی و بیماری میگرن مورد بررسی قرار گرفته است.البه در این زمینه نقش وضعیت تاهل و جنسیت افراد (دانشجویان)نیز بررسی شده است. برای این منظور،۱۶۷ نفر از دانشجویان در ۵ دانشگاه  ( رازی،آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، پیام نور،علمی و کاربردی و مرکز تربیت معلم ) به طور تصادفی انتخاب شدند.۶۷ نفر بیمار مبتلا به میگرن   ( ۳۷ زن ۳۰ مرد)   (۱۵زن متاهل و ۲۲ نفر مجرد و نیز ۱۲ مرد متاهل  و ۱۸ نفر مجرد) که به صورت نمونه در دسترس، و۱۰۰ نفر  افراد سالم”غیر میگرنی” شامل ( ۵۰ زن و ۵۰ مرد)،(۱۶ زن متاهل ،۳۴ نفر زن مجرد و نیز ۲۳ مرد متاهل و ۲۷ نفر مجرد )که به صورت طبقه ای نسبی(به صورت تصادفی) انتخاب شدند، و به پرسشنامه بررسی نگرش های فردی(سخت رویی)، پرسشنامه استرس (هلمز و راهه)و مقیاس اندازه گیری شدت درد پاسخ داده اند. بررسی نتایج نشان داد که بین استرس و سخت رویی، سخت رویی و میگرن،استرس و میگرن، سخت رویی و جنسیت، وضعیت تاهل و سخت رویی، مقایسه میزان افراد مبتلا و سالم، میزان سخت رویی در افراد سالم و بیمار،میزان تعهد، کنترل و چالش با جنسیت، میزان تعهد، کنترل چالش با وضعیت تاهل در افراد و مقایسه افراد سالم و بیمار در مؤلفه های کنترل،چالش و تعهد در افراد رابطه معنی داری به چشم می خورد. در حالیکه بالعکس بین سخت رویی،استرس، و سر دردهای میگرنی،استرس در زنان و مردان،استرس و جنسیت،میزان ابتلا به سر درد میگرنی در زنان و مردان،میزان ابتلا به سردرد میگرنی و جنسیت،میزان ابتلا به سر درد میگرنی و وضعیت تاهل، میزان استرس و وضعیت تاهل در افراد رابطه معنی داری به دست نیامد.

۱-۱ مقدمه

 برای سالهای متمادی، ارتباط بین تن و روان یکی از موضوعات بحث انگیز بین فلاسفه، پزشکان و روانشناسان بوده است. بطوریکه تا اویل قرن حاضر، بیشتر محققان بر این عقیده بوده اند که تن و روان دو مقوله کاملا مستقل و جدا از هم می باشند که بر اساس آن شناخت تن مربوط به حوزه پزشکی و شناخت روان مربوط به حوزه دین و فلسفه است. اعتقاد به دوگانگی تن و روان باعث شد تا پزشکان در سبب شناسی بیماریهای جسمی تنها به بررسی علل زیستی و فیزیولوژیکی بسنده کرده و امکان هر گونه تاثیر روانی و اجتمایی را در بروز و ظهور این بیماری نادیده بگیرند( گاتچل [۱]و همکاران، ۱۹۹۸) از ابتدای قرن حاضر به همراه با گسترش  حوزه های علوم پزشکی، پزشکان با دسته جدیدی از بیماریهای جسمی برخورد کردند که علی رغم داشتن علائم و نشانه های جسمی، علل زیستی و فیزیولوژیکی واضحی را در بروز آنها قابل شناسایی نبود. این مسئله محققان را بر آن داشت تا نقش سایر عوامل، بویژه عوامل روانی و اجتمایی را در بروز این بیماریها مورد توجه قرار دهند. از این زمان به بعد با نزدیک شدن در حوزه روانشناسی و پزشکی به هم گامهایی در جهت تاسیس یک رویکرد یکپارچه نگر و گشتالتی نسبت به دو بعد روانی و جسمی انسان برداشته شد. از این رو محققان زیادی تلاش کردند نقش عوامل روانشناختی را در بروز بیماریهای جسمانی آشکار سازند.

این تلاشها عمدتا به بررسی اثرات استرس بر روی سلامتی و واکنشهای جسمی افراد در مواجهه با شرایط استرس زا معطوف  شده اند.

در حال حاضر یکی از شایع ترین واکنشهای جسمی نسبت به استرس وجود بیماری میگرن است که اساسا دارای ماهیت روانی فیزیولوژیایی[۲] بوده و نقش عوامل روانشناختی بویژه استرس و ویژگیهای شخصیتی منفی مانند خشم، خصومت، پرخاشگری در ظهور آن روشن شده است.

عامل استرس یا فشار روانی در ایجاد مشکلات جسمی و روانی نیز بسیار مؤثر است. بدیهی است که عامل فشار روانی در زندگی انسان معاصر اجتناب ناپذیر است، و حتی طبق گفته یک محقق سرشناس، فقدان کامل فشار روانی به مقوله مرگ انسان است. در سالهای اخیر بررسی های مفصلی درباره تاثیر فشار روانی بر ساختار روانی و جسمانی افراد انجام گرفته است. اثرات ناشی از فشار روانی عبارتند از: سردرد، دل درد، دردهای ماهیچه ای و خستگی های مفرط از لحاظ روانی نیز فشار روانی به اضطراب، تنش، خشم حساسیت و افسردگی منجر می شود( پاپا لیا[۳]، دپان[۴]، ای و همکاران، ۱۹۹۲)  (احدی و جمهری ۱۳۸۴).

  استرس خود به خود موجب ناتوانی جسمی یا بیماری           نمی شود،استرس باعث سردرد، افسردگی، اسکیزوفرنی اختلال های خواب و صدمات ورزشی یا هر نوع تظاهر سلامتی روانی یا جسمانی می شود.

  شواهد بسیار کمی وجود دارند که بیماری زایی استرس را نشان می دهند، ولی شواهد بسیاری مبتنی بر این که استرس می تواند بیماری های قبلی خود را وخیم تر ساخته و تشدید کند وجود دارند(جاستیس، ۱۹۸۵ به نقل از ملک زاده نقصانی،۱۳۷۹).

  تحقیقات نشان داده است افرادی که تحت شرایط استرس زا سالم باقی می مانند از نظر شیوه زندگی، حمایت های اجتماعی دریافت شده و نیز تیپ شخصیتی تفاوت های بارزی با افراد بیمار دارند.  تفاوت های فردی و شخصیت باعث می شوند، دو فرد در یک موقعیت یکسان را با دو شیوه کاملاً متفاوت مورد ارزیابی قرار دهند در نتیجه شرایط به وجود آمده ممکن است برای یکی استرس زا، اما برای دیگری مبارزه جویانه تلقی شود.

شخصیت یک عامل مهم در ارتباط بین استرس و سلامتی است به گونه ای که نحوه ی ارزیابی افراد از موقعیت های استرس زای زندگی و نیز مکانیزم های مقابله ای که این افراد به کار می برند بستگی بسیار زیادی به ویژگی های شخصیت این افراد دارد.

بعضی از ویژگی های شخصیتی مانند سخت رویی[۵] عزت نفس و خوش بینی مقابله موثر با استرس را تسهیل کرده و مانع بروز بیماری می شوند. تحقیقات در این زمینه حاکی از ارتباط مثبت ویژگی شخصیتی سخت رویی با سلامتی روانی و جسمی است(بیاض ۱۳۷۶، به نقل از ملک زاده نقصانی، ۱۳۷۹).

این ویژگی شخصیتی از سه مولفه به هم وابسته کنترل[۶]  تعهد، و مبارزه جویی (چالش) تشکیل شده است که     می تواند به عنوان سپری در مقابل اثرات استرس مقاومت کرده و از اثرات مخرب آن بر سلامتی افراد جلوگیری کند(بیاضی، ۱۳۷۶)افرادی که از سخت رویی بالایی برخوردار هستند، به سادگی در برابر اعمال و رفتار خود احساس تعهد کرده و عقیده دارند که رویداد های زندگی قابل کنترل و پیش بینی است. بالاخره در تغییر در زندگی و نیاز به انطباق با آن را نوعی شانس و مبارزه جویی برای رشد بیشتر در زندگی در نظر می گیرند تا تهدیدی برای امنیت خود(فلورین[۷] و  همکاران، ۱۹۹۵).


جهت دانلود متن کامل  پایان نامه بررسی رابطه بین استرس و سخترویی و سردرد های میگرنی در دانشجویان کلیک نمایید