پاورپوینت انواع ارزشیابی شامل  10  صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد انواع ارزشیابی   می باشد

انواع ارزشیابی

ارزشیابی سنتی(فعلی یا موجود)

ارزشیابی توصیفی(کیفی یا بدیل)

اصطلاحات و مفاهیم مربوط به ارزشیابی

اندازه گیری

آزمون

آزمودن

سنجش

ارزشیابی

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی سنتی و کاستی های آن

سطحی سنجی

اعتبار و روایی اندک

اندازه گیری کمّی و غیر مستقیم

مغالطه ی هدف و وسیله

مغالطه ی جزء و کل

اضطراب امتحان

فشار نهادی برای کسب نمره

ایجاد رقابت نا مطلوب

امتحان ابزار تهدید و ارعاب

حذف یا کاهش خلاقیت

تقلّب

ایجاد نگرش منفی نسبت به درس و مدرسه

یادگیری نتیجه مدار

 

ارزشیابی توصیفی واهداف آن

بهبود کیفیت فرآیند یاددهی-یادگیری

فراهم نمودن زمینه ی مناسب برای حذف فرهنگ بیست گرایی

تأکید بر اهداف عالی آموزش و پرورش ازطریق توجه به فرآیند

ایجاد زمینه ی مناسب برای حذف حاکمیت مطلق امتحانات پایانی

افزایش بهداشت روانی محیط یاددهی-یادگیری

جایگزین کردن مقیاسها وابزارهای کیفی برای ارزشیابی تغییرات کیفی

 

وی‍‍‍ژگی های ارزشیابی توصیفی

توجه به فرآیند وفرآورده

چند جانبه نگری

پویایی

کاهش اضطراب

کثرت وکیفیت در ابزار

تلاش درونی وبیرونی

بازخورد

رویکرد سنجشی-آموزشی


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت انواع ارزشیابی کلیک نمایید