به طور كلی 30% علل ناباروری زن ها مربوط به اختلال در لوله های رحمی است . به طور كلی دلایل عمده بیان شده در رابطه با علل نازایی زنان شامل مشکلات منی زن، مشکلات مربوط به تخمدان ها و مجاری منی، مشکلات رحمی، مشکلات اندام های دیگر و علل روحی، روانی و رفتاری بیان شده است. مرور اسباب نازایی زنان از دیدگاه طب سنتی ایران كه در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است، مقدمه ای است برای آشنایی با اصطلاحات و نظرات حكمای طب سنتی ایران و همچنین آغاز راهی است كه به شناخت روش های درمان نازایی زنان از دیدگاه این مكتب ختم خواهد شدروش های درمانی ساده برای علت اصلی ناباروری زنان سندرم تخمدان پلی کیستیک علاوه بر این که یک علت اصلی برای ناباروری زنان به شمار می رود، در مواردی نیز می تواند موجب بروز بیماری هایی از قبیل دیابت و بیماری های قلبی شود.

ناباروری

اگر دلتان می خواهد باردار شوید بایستی روش های درمانی زیر را برای ناباروری خود استفاده کنید. البته لازم است به پزشک متخصص مراجعه کنید و بر اساس شرایط خود اقدام به درمان کنید.ناباروری به عنوان تهدیدکننده تولیدمثل و بقا، تجربه استرس زایی را برای زوجین نابارور ایجاد می کند. ازآنجایی که استرس توانایی فعال سازی دلبستگی را دارد، ممکن است بر واکنش ناشی از استرس ناباروری و نحوه سازگاری زوجین نابارور تاثیرگذار باشد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سازگاری با ناباروری بود. در پژوهش حاضر، از طرح اکتشافی از نوع همبستگی استفاده شد. تعداد 192 زن (192n=) نابارور مراجعه کننده به بخش درمانگاه پژوهشکده رویان شهر تهران در این پژوهش شرکت کردند.

منبع : مقاله ناباروری، علل و روش های درمان آن