تحقیق ویژگیهای شخصیت و ضرورت و اهمیت کارآفرینی    شامل  49 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  ویژگیهای شخصیت و ضرورت و اهمیت کارآفرینی  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

- شخصیت

۱-۱-۲- تعاریف شخصیت

در روانشناسی و رفتار سازمانی شخصیت تعاریف مشخصی دارد، برخی از این تعاریف عبارتند از:

شلدون[۱]: «شخصیت» سازمان پویایی از جنبه­های ادراکی و انفعالی و ارادی و بدنی(شکل بدن و اعمال حیاتی بدن) فرد آدمی است.

مادای[۲]: «شخصیت» مجموعه پایدار از ویژگی­ها و گرایش­ها است که مشابهت و تفاوت­های رفتار روانشناختی افراد (افکار و احساسات و اعمال) را که دارای تداوم زمانی بوده و ممکن است بواسطه اقشارهای اجتماعی و زیست شناختی موقعیت‌های بلاواسطه شناخته شوند یا به آسانی درک نشوند، مشخص می­کند.

فرگوسن[۳]: «شخصیت» الگویی از رفتار اجتماعی متقابل است. بنابراین شخصیت یک فرد مجموعه راه­هایی است که او نوعاً نسبت به دیگران واکنش نشان می­دهد یا با آنها تعامل می­کند.

آتکینسون و هیلگارد[۴]: «شخصیت» عبارت است از الگوهای رفتار و شیوه­های تفکر که سازگاری فرد با محیط را تعیین می­کند.

گیلفورد [۵]: «شخصیت» الگوی منحصر به فرد صفات شخصیتی است. (جلیل خانی،۱۳۷۹)

۲-۱-۲- ویژگی­های شخصیت از دیدگاه کارل گوستاویونگ

کارل گوستاویونگ[۶] شخصیت را مرکب از چندین سیستم یا دستگاه روانی می­داند که ضمن مستقل بودن، در یکدیگر تأثیر متقابل دارند. این سیستم­ها عبارتند از: من یا خود (ضمیر ناخودآگاه )، ناهشیاری فردی (ضمیر ناخود آگاه که قبلاً خودآگاه بوده­اند.) ناهشیاری جمعی(نوعی حافظه انسان که غیر قابل دسترسی است.) و صورت­های کهن ازلی الگوها (تجربه­ها و معلوماتی که در طول تاریخ بشری از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است مثل میل انسان به جاودانگی.)

یونگ برای انسان­ها، برحسب آنکه بیشتر متوجه عالم درون باشند یا عالم بیرون، دو نسخ شخصیتی قائل است یعنی انسان­ها را به دو گروه کلی متمایز می­کند:

۱٫افراد درون­گرا [۷]

۲٫افراد برون­گرا[۸]

در تعریف برون­گرایی و درون­گرایی یونگ می­گوید: وقتی توجه به امور و اشیای خارجی چنان شدید باشد که افعال ارادی و سایر اعمال اساسی آدمی صرفاً معلول مناسبات امور و عوامل بیرونی باشد و نه حاصل ارزیابی ذهنی، این حالت برون­گرایی خوانده می­شود. برعکس شخص درون­گرا غالباً متوجه عوامل درونی و ذهنی است و زیر نفوذ این عوامل قرار دارد تردیدی نیست که او شرایط و اوضاع و احوال  بیرونی را می­بیند اما عوامل و عناصر ذهنی در او برتری و مزیت دارند و حاکم بر احوال و رفتار او هستند. (کریمی،یوسف،۱۳۷۶،۸۲)

۳-۱-۲- ویژگی­های شخصیت از دیدگاه کاتل

از آنجا که (کاتل[۹]) شخصیت را چیزی که اجازه پیش­بینی رفتار شخص را در اوضاع و احوال معین به ما  می­دهد، تعریف کرده است، او معتقد است تعریف دقیق شخصیت مستلزم آن است که پژوهشگر قبلاً مفاهیمی را که در مطالعه رفتار، قصد بکارگیری آنها رادارد به روشنی مشخص سازد، به همین منظور خود او مفاهیمی را که سازنده  شخصیت هستند را مشخص و تعریف کرده است.

کاتل ویژگی­های شخصیتی را به سه گونه طبقه بندی کرده است:

طبقه‌بندی اول: صفات یا ویژگی­ها سه گونه­اند صفات منشی که نشان دهنده سرعت و قوت برانگیختگی هستند و صفات تحریکی که شخص را به سوی هدفی به حرکت وا می­دارند و صفات توانشی که نمایانگر زیرکی، مهارت و زبردستی هستند.

طبقه‌بندی دوم: ویژگی­های شخصیتی دو دسته اند: ویژگی­های عام و ویژگی­های خاص. ویژگی­های عام، ویژگی­هایی هستند که میان همه افراد آدمی یا لااقل میان همه افراد یک جامعه مشترک هستند. ویژگی­های خاص ویژگی­هایی هستند که اختصاص به یک فرد معین دارند و وجه تمیز او از افراد دیگر هستند.

طبقه بندی سوم: ویژگی­های شخصیتی دو دسته اند: صفات روساختی[۱۰] و صفات پایه[۱۱]. ویژگی­های روساختی، دسته­ای از رویدادهای رفتاری هستند که آشکار و ظاهری هستند و توصیف پذیری آنها بسیار کم است مانند صمیمی، بشاش، دست و دلباز و پرحرف بودن. صفات پایه در حقیقت منبع و سرچشمه صفات روساختی و علت­های واقعی رفتار آدمی هستند. صفات پایه بادوام اند و شناخت آنها برای مطالعه شخصیت ضرورت اساسی دارد. (جلیل خانی،۱۳۷۹)

 

۴-۱-۲-ویژگی شخصیتی از دیدگاه اچ ،جی، آیزنگ

آیزنگ[۱۲] پژوهش­های خود را برای بررسی نمونه­ها، انواع شخصیت و ویژگی­های شخصیتی متمرکز کرده است نظریه او مبتنی بر نظریه جالینوس، حکیم یونان باستانی است که آدمیان را در یکی از چهار گروه صفراوی، سوداوی، دموی و بلغمی قرار می­داد(نظریه سرشت). دو مزاج صفراوی و سوداوی با دو مزاج دیگر یعنی دموی و بلغمی مخالف هستند و حالت­های روان نژندی دارند در حالیکه دو مزاج دیگر نشانه رفتارهایی هستند که دارای ثبات  بیشتری بوده و شدت هیجان­ها در آنها کمتر است.

نکته دیگر اینکه مزاج­های صفراوی و دموی ویژگی­های مشترکی دارند که می­توان آنها را با برون­گرایی توصیف کرد همچنین سوداوی­ها و بلغمی­ها نیز دارای ویژگی­های مشترکی مطابق با ویژگی­های درون­گرایی هستند. آیزنگ تأکید بر این نکته دارد که هیچ یک از افراد جامعه بطور خالص متعلق به یکی از مزاج­های چهارگانه نیست بلکه ترکیبی از ویژگی­های مزاج­های مختلف را دارا است این نظریه تقریباً پذیرش جهانی یافته است. (کریمی،یوسف،۱۳۷۶)

۵-۱-۲-ویژگی شخصیتی از دیدگاه جولیان راتر

جولیان راتر[۱۳] محقق و روانشناس آمریکایی معتقد است یکی از وجوه قابل مطالعه شخصیت بررسی کانون کنترل[۱۴] است به نظر او افراد از دیدگاه کانون کنترل یا بیرونی هستند یا درونی.

افرادی که از نظر کانون کنترل بیرونی هستند دارای تصور فقدان کنترل بر سرنوشت خود بوده و معتقدند که آنچه برآنان می­گذرد، حاصل عوامل بیرونی چون شانس، سرنوشت، دیگران و نظایر آنهاست. به عبارت دیگر خود در جریان زندگی خود نقش فعال ندارند.

افراد دارای کنترل درونی خود را حاکم بر سرنوشت خود می­دانند و مسئولیت موفقیت­ها و شکست­های خود را به گردن می­گیرند. درون­گرایان در جریان رفتارها بیشتر حالت مسلط و فعال دارند در حالیکه بیرونی­ها حالت منفعل و بیشتر غیر فعال از خود نشان می­دهند. کانون کنترل درونی با واقع بینی، شناخت و منطقی بودن همراه است در حالیکه کانون کنترل بیرونی، احساساتی بودن، عدم شناخت و غیر منطقی بودن در برابر  حوادث و رویدادها یا علل رفتارها را به همراه دارد. (جلیل خانی،۱۳۷۹)

مکان کنترل افراد تأثیر زیادی بر رفتار آنها خواهد داشت. اشخاص با مکان کنترل بیرونی که معتقدند رفتارها یا مهارت‌های آنها در تقویت­هایی که دریافت می­کنند اثری ندارد، در کوشش برای بهبود موقعیت خود فایده‌ای نمی­بینند. آنان به امکان کنترل زندگی خود در زمان حال یا آینده باور چندانی ندارند.

کسانی که دارای جهت­گیری درونی هستند، معتقدند که کنترل کاملی بر زندگی خود دارند و مطابق با همین باور رفتار می­کنند. تحقیقات نشان داده است که آنان در تکالیف آزمایشگاهی در سطح بالاتری عمل می­کنند، کمتر تحت تأثیر کوشش­های دیگران قرار دارند، ارزش والاتری برای مهارتها و پیشرفتهای شخصی خود قائل هستند و نسبت به نشانه‌های محیطی که می­توانند برای هدایت رفتار خود بکار ببرند، هوشیارترند. به علاوه، افراد دارای مکان کنترل درونی، در مقایسه با افراد دارای مکان کنترل بیرونی برای قبول مسئولیت اعمال خود، آمادگی بیشتری دارند. همچنین شواهدی در دست است که نشان می­دهد که افراد دارای مکان کنترل درونی ممکن از بهداشت روانی بهتری برخوردار باشند.(شولتز،۱۳۸۹، ۵۴۲)

مطالعات بسیاری نمرات درونی­ها و بیرونی­ها مبتنی بر پرسشنامه راتر را به متغیرهای دیگر ربط داده و تفاوت­های معنی داری بین این دو گروه گزارش داده­اند. هرش و شیبل[۱۵] پی بردند که درونی­ها از نظر استیلا جامعه­پذیری، کارایی فکری، شکیبائی، تأثیر خوب و مقیاس­های تندرستی مبتنی بر فهرست روانی کالیفرنیا برتر از بیرونی­ها بودند. آنها همچنین پی بردند که درونی­ها در پاسخ به چک لیست صفت، خود را تحمل پذیرتر از بیرونی ها، موفق، جسور، مستقل، موثر، توانمند و زبردست توصیف می­کنند.

استریکلند[۱۶] پی برد که درونی­ها بیشتر از سرنخ­ها به نتایج توجه می­کنند، بیشتر یافته­های ارائه شده مناسب را حفظ کرده، از سرنخ‌ها آگاهی بیشتری دارند و در برابر تلقین‌ها پایداری می­کنند.

مرکر و کنل[۱۷] چنین تصور داشتند که وقتی شخصی دارای ویژگی کنترل درونی است، هویت را عامل اولیه برآیند اعمالش می­داند درحالیکه اگر شخص دارای ویژگی کنترل بیرونی باشد تقویت را برآیند نیروهای خارجی همچون خوش اقبالی، سرنوشت، شانس و یا این نیروها می­داند. (جلیل خانی،۱۳۷۹)

بررسی­ها نشان داده­اند که کودکان همزمان با رشد خود، جهت­گیری درونی پیدا می­کنند؛  و اینکه اکثر دانشجویان دانشگاه­ها دارای جهت­گیری درونی هستند، و اینکه کنترل درونی از اواخر نوجوانی تا میانسالی افزایش می­یابد و تا سنین پیری در همان سطح باقی می­ماند. بیرونی بودن در زنان پس از طلاق افزایش می­یابد و بعد از مدتی به درونی بودن بر می­گردد. به طور کلی، افراد طبقه پایین اجتماع و کسانی که جزء گروه­های اقلیت هستند دارای جهت­گیری بیرونی هستند با این باور که آنان بر روی رویدادها یا نیروهای موجود در زندگی خود کنترل ندارند یا کنترل کمی دارند.


جهت دانلود متن کامل تحقیق ویژگیهای شخصیت و ضرورت و اهمیت کارآفرینی کلیک نمایید